قوانین و مصوبات

مواد تقسیم ترکه
قوانین و مصوبات

ابطال قسمتی از آیین‌نامه اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیر ایرانی در هیات عمومی دیوان عدالت اداری | مرکز حقوقی راهکار

رای شماره ۱۰۶۱ مورخ ۱۴۰۱/۶/۸ هیات عمومی دیوان عدالت اداری تاریخ دادنامه: ۸/۶/۱۴۰۱      شماره دادنامه: ۱۰۶۱        شماره پرونده: ۰۰۰۳۶۱۵ مرجع رسیدگی: هیات عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای

ادامه مطلب »
مواد تقسیم ترکه
قوانین و مصوبات

رای وحدت رویه دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی | مرکز حقوقی راهکار

دیوان عالی کشور درباره اختیار معاون دادستان برای درخواست اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۵ قانون آیین دادرسی کیفری رای وحدت رویه‌ای صادر کرد. به گزارش

ادامه مطلب »