قوانین و مصوبات

قوانین و مصوبات

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان|راهکار

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه_های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»_مرکز حقوقی راهکار ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه

ادامه مطلب »
نمونه دادخواست مطالبه خسارت
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست مطالبه خسارت|راهکار

دادخواست مطالبه خسارت ناشی از تصادف رانندگی و منافع ممكن الحصول مشخصات طرفین خواهان: مشخصات خسارت دیده خوانده: مشخصات راننده مقصر وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل

ادامه مطلب »