نمونه لایحه الزام به واگذاری و ابطال حق حضانت بر طبق قرارداد|راهکار

نمونه لایحه الزام به واگذاری و ابطال حق حضانت بر طبق قرارداد

کانون وکلای دادگستریریاست محترم شعبه…… دادگاه حقوقی محاکم عمومی…..

سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعوی |آقای / خانم……… موضوع کلاسه پرونده………. تاریخ رسیدگی……… ساعت………..

بخواسته الزام به واگذاری و ابطال حق حضانت بر طبق قرارداد

بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم….. با وکالت آقای / خانم………

خاطر عالی را به آگاهی ،میرساند دعوی به کیفیت مطروحه واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.

ایراد / ایرادات شکلی:

عالی جناب قضایای شخصیه و طبیعیه قابل تشکیل یا انحلال به عقدین نیستند.

در این قضایا وصف عنوانی ،موضوع همان موضوع حقیقی است بنابراین در این گونه قضایا حمل اولی و شایع تنها در ناحیه حمل (قضیه) معنا دارند و امکان حمل اولی و شایع در عقد الوضع وجود ندارد زیرا اصولاً این قضایا دارای عقد الوضع نیستند. اما قضایای محصوره به دلیل داشتن ،عقدین قاعدتاً میتوانند هر دو نوع حمل اولی و شایع را بپذیرند.

برای بررسی مفهوم و مصداق در انواع ،قضایا از باب تلمذ تسوید میگردد:

در قضایای شخصیه و طبیعیه نسبت میان موضوع و محمول میتواند:

این همانی و یا عضویت باشد و در قضایای ،محصوره نسبت میان موضوع و محمول میتواند:

 این همانی یا اندراج باشد. تفاوت دیگر این قضایا در این است که در قضایای شخصیه موضوع جزئی است ولی در قضایای طبیعیه و محصوره، موضوع کلی است. با این تفاوت که در قضایای ،طبیعیه مراد از موضوع مفهوم آن و در قضایای محصوره مصداق آن است.

البته این مصداق نیز میتواند ذهنی و یا خارجی باشد.در نتیجه خواهان محترم در این میان بین موضوع و مفهوم آن و قضایای محصوره و مصداق آن دچار اشتباه گردیده و دعوی دراین وضعیت توانایی استماع ندارد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ ق.آ.د.م. تحت استدعاست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *