نمونه دادخواست مطالبه هدایای نامزدی|راهکار

نمونه دادخواست مطالبه هدایای نامزدی

خواهان: مشخصات زوج

خوانده: مشخصات زوجه

وکیل یا نمایندهقانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن

خواسته یاموضوع و بهای أن: مطالبه عین هدایای دوران نامزدی به شرح متن مقوم بر ۵۱ میلیون ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب قاعده فقهی تسبیب

دلایل و منضمات دادخواست (مدرک): ۱-دلیل سمت/وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق فاکتور خرید 3-عند الزوم شهادت شهود 4-ثانی دادخواست

شرح دادخواست: ریاست محترم دادگاه عمومی بخش…./دادگستری شهرستان….

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد:

۱- موکل به قصد ازدواج در تاریخ ……… از خوانده محترمه استنکاح نموده است.

۲- برحسب عرف و رسوم جامعه اقدام به خرید حلقه نامزدی به مقدار……. گرم و …….. نموده است.4

3-خوانده بلادلیل از وعده ازدواج عدول نموده است.

4- مستفاد از قانون مدنی هر یک از نامزدها میتوانند در صورت بر هم خوردن وصلت منظور، هدایایی را که به طرف مقابل یا ابوین او برای وصلت منظور داده است مطالبه نماید و اگر عین موجود نباشد مستحق قیمت هدایا خواهد بود…. (الخ) و چون این هدایا معمولاً گرانبهاست عرف نامزد را موظف به نگهداری آنها میداند و مقصود نامزد این نیست که هدیه را بدون قید و شرط تملیک کند و بنای طرفین این است که بر هم خوردن نامزدی شرط انحلال هدیه باشد و به عبارت اخری انحلال نامزدی خود به خود هدیه را منفسخ میکند و گیرنده مال موظف به استرداد آن می باشد.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به ماده ۱۰۳۷ قانون مدنی و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ ق.آ.د.م، رسیدگی و استماع خواسته و در ما نحن فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاهآن تحت استدعاست.

اسامی و مشخصات اقامتگاه شهود خواهان: 1)….. 2)……

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *