صفر تا صد طلاق از طرف مرد| از ثبت دادخواست تا ثیت طلاق| مرکز حقوقی راهکار

صفر تا صد طلاق از طرف مرد

در قانون جدید به دلیل این که یک جانبه و بدون محدودیت بودن طلاق از طرف مرد آشفتگی هایی در نظم اجتماعی ایجاد می کرد، شرایطی برای طلاق از طرف مرد پیش بینی شده که موجب شد مرد پیش از اینکه بتواند از همسرش جدا شود  مراحلی را طی کند تا دادگاه به آن ها اجازه طلاق بدهد.

با این مقدمه، در این مقاله به این پرسش ها پاسخ می دهیم که اولا طلاق از طرق مرد چیست و زوج چه مراحلی را باید طی کند تا بتواند از همسرش جدا شود و سپس به هر کدام از این مراحل به تفصیل و با جزئیات خواهیم پرداخت و در آخر هم امکان، مراحل و شرایط طلاق در دوران عقد توسط مرد را بررسی خواهیم کرد.

طلاق از طرف مرد

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی اختیار طلاق با مرد است و مرد بدون نیاز به اثبات خاصی و به صرف اراده می‌تواند زن را طلاق بدهد زیرا طلاق مخصوص عقد دائم است و در صیغه موقت یا نکاح موقت با تمام شدن مدت صیغه یا بخشیدن مدت باقیمانده به زن از طرف مرد رابطه نکاح از بین میرود.
در سنوات گذشته مرد می توانست صرفاً با مراجعه مستقیم به دفترخانه همسر خود را طلاق بدهد که این امر باعث افزایش آمار طلاق بود به همین دلیل قانونگذار با وضع قانون برای درخواست طلاق مراحلی را تعیین کرده که به مراتب نسبت به قبل طلاق کمی زمان بر و سخت تر شده است.
البته ثبت طلاق بعد از صدور حکم یا گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه امکان پذیر شده است و اگر دفترخانه ای بدون حکم دادگاه اقدام به ثبت طلاق نماید مجازات سنگین را متحمل خواهد شد. برای اینکه مرد بتواند همسر خود را طلاق بدهد ابتدا باید با مراجعه به وکیل دادگستری و یا شخصاً به همراه مدارک مربوطه اقدام به ثبت درخواست طلاق در دفتر خدمات قضایی کندو بعد از ثبت و ارجاع به دادگاه با توجه به تعداد پرونده های ارجاعی جلسه تشکیل می‌شود و دادگاه در نهایت حکم طلاق صادر می کند.
اما نکته‌ای که قابل ذکر است این که در تمام موارد به جز طلاق توافقی دادگاه قبل از صدور رای جهت صلح و سازش موضوع طلاق را به داوری ارجاع می دهد هر چند در عمل نظر داور برای دادگاه چندان مورد توجه قرار نمی‌گیرد ولی الزام قانونی است. همچنین لازم به ذکر است که سن داوران نباید از ۳۰ سال کمتر باشد و ضمن اینکه باید داوران متأهل نیز باشند.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

طلاق از طرف مرد چه مراحلی دارذ؟

همان طور که در بخش قبل توضیح داده شد، پیش از اصلاح قانون، مرد هر زمان که اراده می کرد می توانست همسرش را طلاق دهد اما با تصویب قانون جدید، این امکان از زوج گرفته شده و برای این که طلاق بگیرد باید مراحلی را طی کند. مراحل طلاق از طرف مرد از قرار زیر است:

1دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش: اولین قدم برای طلاق، این است که مرد به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه کرده و دادخواست صدور گواهی عدم سازش را تنظیم، و به دادگاه خانواده ارسال کند.

2ارجاع به داوری: دادگاه زن و شوهر را به داوری ارجاع می دهد و آن ها مکلفند یک شخص متاهل واجد شرایط از نزدیکانشان را به عنوان داور معرفی کنند.

3پرداخت حق و حقوق مالی زن: در صورتی که طلاق از طرف زوج باشد، مکلف است حق و حقوق مالی زن شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل، نحله و از این قبیل را به او پرداخت کند.

4دریافت گواهی عدم امکان سازش از دادگاه: در صورتی که دادگاه تشخیص دهد، امکان ادامه زندگی مشترک برای زن و شوهر وجود ندارد، گواهی عدم امکان سازش برای آن ها صادر می کند.

5مراجعه به دفاتر ازدواج و طلاق: در مرحله آخر زوجین باید با در دست داشتن گواهی عدم امکان سازش به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق مراجعه کرده و از این طریق خطبه طلاق را جاری کنند.

مزایای طلاق از طرف مرد برای زوجه

قانون این حق را به شوهر (مرد) داده است که بتواند هر زمان – حتی بدون دلیل – به دادگاه خانواده مراجعه کند و از دادگاه تقاضای طلاق همسر را کند. البته این درخواست طلاق باید با تقدیم دادخواست در دفتر خدمات الکترونیک قضایی انجام می شود. البته این قانون طلاق از جانب زوج مربوط به مسلمانان می باشد و سایر اقلیت های مذهبی شناخته شده در قانون اساسی، مقررات مخصوص به خود را دارند که دادگاه ها مکلف به تبعیت از آن می باشند.

ممکن است که سوال شود اگر زنی مخالف درخواست طلاق شوهر باشد و یا مرتکب قصوری در وظایف زناشویی نشده باشد رای طلاق صادر خواهد شد؟ جواب این است که مخالفت و یا قصور و تخلف زن ارتباطی با اصل طلاق ندارد اما در این صورت از حیث حقوق مالی مزایایی برای زوجه در پی دارد.

با این توضیح که اولا اگر زوج شرط تنصیف دارایی را که به صورت چاپی در سند ازدواج می باشد را امضاء کرده باشد در صورتی می تواند زوجه را طلاق دهد که تا نصف دارایی موجودی را که بعد از عقد بدست آورده است به زوجه بدهد. ثانیا نفقه ایام عده زن در طلاق بر عهده شوهر است.

ثالثا رویه دادگاه ها در رسیدگی به پرونده طلاق این است که با مطالبه اجرت المثل از سوی زوجه، دادگاه به جهت کارشناسی و برآورد، موضوع را به کارشناس ارجاع می دهد و در نهایت در رای دادگاه زوج مکلف به پرداخت می گردد.

رابعا پرداخت کامل مهریه – اگر زن دوشیزه نباشد – بر عهده زوج خواهد بود اگر چه که زوج (شوهر) می تواند بعد از قطعیت طلاق دادخواست اعسار از پرداخت مهریه را تقدیم دادگاه کند و تعیین تکلیف در این خصوص با دادگاه است.

خامسا اگر مرد در ایام عده و علی رغم ثبت طلاق فوت کند زن از او ارث می برد.

نکته: طلاق از جانب زوج اگر به دلیل قصور زن از وظایف همسری باشد، شرط نصف دارایی مشمول زوجه نمی شود.

نکته: اگر زوجه در دادگاه اعلام نماید که بدون چشمداشت و رایگان در منزل کار می کرده است مستحق دریافت اجرت المثل نمی باشد.

مدت زمان درخواست طلاق از طرف مرد

بعد از ثبت دادخواست طلاق از طرف مرد و تشکیل جلسه دادگاه و صدور حکم طلاق بسته به اینکه زوجه به حکم طلاق اعتراض کند یا نه، زمان قطعیت حکم طلاق جهت مراجعه به دفترخانه و اجرای صیغه طلاق متفاوت است. در قانون برای قطعی شدن حکم طلاق سه مرحله باید طی شود که اقدام جهت اعتراض در این مراحل اختیاری است
مرحله اول همان مرحله بدوی و صدور حکم می باشد و در صورت اعتراض زن به مرحله تجدید نظر ارجاع می شود و اگر در این مرحله نیز زوجه به رأی اعتراض کند پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع خواهد شد که جمع تمامی این موارد به طور کلی تقریباً یک سال به طول می انجامد. اگر در همان مرحله بدوی زوجه اعتراض به حکم طلاق نداشته باشد حداکثر ظرف ۴ ماه بعد از ثبت دادخواست طلاق حکم طلاق قطعی می شود و صیغه طلاق جاری خواهد شد.

مدارک لازم برای طلاق از طرف مرد

۱_ اصل شناسنامه و کارت ملی مرد
۲_‌اصل سند ازدواج
در صورت نبودن اصل هر یک از مدارک می‌توانند با مراجعه به مرجع صادر کننده سند مربوطه درخواست المثنی کرد و به همان ترتیب اقدام به ثبت درخواست طلاق نمود.

ارجاع به داوری برای بررسی طلاق از طرف مرد

در حال حاضر، بر اساس قانون حمایت خانواده، اگر مرد بخواهد همسر خود را طلاق بدهد ، باید به دادگاه مراجعه کند. نخستین مرحله ای که در این نوع از طلاق بعد از ارائه دادخواست، مد نظر دادگاه قرار می گیرد، ارجاع به داوری در طلاق است . مطابق قانون ، پس از صدور قرار ارجاع به داوری ، هر یک از زوجین مکلفند ظرف مدت یک هفته به ترتیب زیر عمل کنند:
یک نفر از نزدیکان متاهل خود را که حداقل سی سال سن داشته باشد و به مسائل شرعی ، خانوادگی و اجتماعی آگاه باشد ، به عنوان داور به دادگاه معرفی کند.

در صورتی که فرد واجد شرایط در میان خویشاوندان طرف مقابل یافت نشده یا به آنها دسترسی نداشته باشند و یا در صورتی که این افراد از پذیرش داوری خودداری کنند، هریک از زوجین می توانند داور خود را از میان سایر افرادی که دارای صلاحیت باشند انتخاب و معرفی نمایند . همچنین در صورتی که زوجین داور انتخاب نکنند ، دادگاه می تواند به انتخاب داور برای هریک از طرفین اقدام نماید .

گواهی عدم امکان سازش

بعد از ارجاع به داوری و صدور حکم داوری ، طرفین باید حکم داوری را به دادگاه ارائه کنند که این ارجاع به داوری در عمل بیشتر جنبه تشریفاتی دارد و دادگاه خود به بررسی مجدد موضوع خواهد پرداخت و در صورتی که آشتی و سازش را ناممکن تشخیص دهد، اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید .

دفتر ازدواج و طلاق نیز تنها پس از دریافت گواهی عدم سازش است که اقدام به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن خواهد نمود . نکته حائز اهمیت در مورد طلاق از طرف مرد این است که در این صورت زوج موظف است کلیه حقوق مالی زن را بپردازد . پرداخت حقوق مالی زن در طلاق از طرف مرد شامل مواردی همچون تنصیف( در صورتی که در عقد شرط شده باشد) اموال و دارایی زوج ، اجرت المثل ایام زوجیت ، نحله ، نفقه زن ، مهریه و مسائلی از این قبیل می باشد .

نکته مهم این است که مطابق قانون حمایت خانواده ، مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش برای ارائه به دفاتر ثبت ازدواج و طلاق سه ماه از تاریخ ابلاغ رأی قطعی می باشد . در صورتی که گواهی عدم امکان سازش در این مهلت به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه نشود و یا کسی که این گواهی را به دفتر ثبت ازدواج و طلاق ارائه کرده است ، ظرف مهلت سه ماه از تاریخ ارائه آن ، در دفترخانه حاضر نشود و یا مدارک مورد نیاز را ارائه نکند ، گواهی عدم امکان سازش دیگر معتبر نیست .

طلاق غیابی از طرف مرد

غیبت و عدم حضور زوجه در زندگی مشترک و بی اطلاعی از وی مانع از صدور حکم طلاق غیابی نخواهد بود و دادگاه در این حالت نیز اقدام به صدور رای می نماید. بر خلاف تصور عمومی طلاق غیابی از طرف مرد هیچ فرقی با طلاق حضوری زن ندارد چرا که در هر صورت دادگاه مکلف است در حکم طلاق غیابی تمام امور مالی زوجین از قبیله نفقه و اجرت المثل و مهریه را به طور کامل و صریح تعیین تکلیف نماید.
پس اگر زن (زوجه) بعد از سپری شدن مدتی طولانی از طلاق خود باخبر شود می‌تواند به طلاق اعتراض کند که این امر در قالب واخواهی صورت می‌گیرد بنابراین هیچ حقی از زن در حکم طلاق غیابی از بین نخواهد رفت.

طلاق از طرف مرد در دوران عقد به چه صورت می باشد؟

طلاق در دوران عقد تفاوتی با جدایی بعد از شروع زندگی زناشویی ندارد. بلکه مرد این اختیار را دارد در هر زمان که بخواهد با در دست داشتن عقد نامه، شناسنامه و کارت ملی خود به یکی از دفاتر خدمات قضایی مراجعه نموده و در آن جا دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش برای دادگاه خانواده بفرستد که بعد از دریافت این گواهی، مرد باید حق و حقوق زن، شامل مهریه و نفقه را پرداخت کند تا بتوانند طلاق بگیرند.

تنها تفاوتی که طلاق از طرف مرد در دوران عقد با طلاق بعد از زندگی مشترک دارد در این است که در صورتی که زن و مرد باهم در این مدت رابطه جنسی برقرار نکرده باشند، مهریه ای که به زوجه تعلق می‌گیرد نصف مهریه ای است که به زن بعد از برقراری رابطه جنسی پرداخت میگردد.

معایب طلاق از طرف مرد چیست؟

از نظر زمانی طلاق از طرف مرد در حالت عادی ۴ الی ۶ ماه طول می کشد. یکی از مهم‌ترین آثار طلاق از طرف مرد در صورت امضای شروط قرارداد از جمله شرط تنصیف دارایی میباشد به شرطی که درخواست طلاق از طرف مرد به دلیل سوء اخلاق زن نباشد که با این اوصاف مرد موظف است تمام دارایی به دست آمده در طول زندگی مشترک را تا حداکثر ۵۰ درصد بنا بر تشخیص و تایید دادگاه و موجود بودن دارایی به زوجه پرداخت نماید.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *