دخالت در امور پزشکی مجازات آن|راهکار

دخالت در امور پزشکی مجازات آن|

با توجه به اینکه عرصه پزشکی در حال حاضر یکی از شغل های پولساز می باشد خصوصا در انجام جراحی های زیبایی و بحث های دیگر که این جذابیت مالی سبب شده است افرادی که تخصص خاص حوزه های مورد نظر را ندارند با سو استفاده از عدم آگاهی افراد وارد این عرصه شده و با انجام جراحی هایی سبب ورود ضررهای غیر قابل جبرانی می شوندلازم است شما با اختیار کردن وکیل متخصص جرایم پزشکی در جهت احقاق حقوق خویش اقدام نمایید.

رکن قانونی جرم مداخله در امور پزشکی

رکن قانونی به این معنی است که در قانون برای فعل ارتکابی مجازات تعیین شده باشد و این فعل جرم انگاری شده باشد. دخالت غیر مجاز در امور پزشکی در ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ جرم انگاری شده است و قانون بیان می دارد:

هرکس بدون داشتن پروانه رسمی بر امور پزشکی،‌داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌هائی که به‌تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند، اشتغال ورزد یا بدون اخذ پروانه از وزارت‌مذکور اقدام به تأسیس یکی از موسسات پزشکی مصرح در ماده (۱) نماید یا پروانه خود را به دیگری واگذار نماید یا پروانه دیگری را مورد استفاده قرار‌دهد بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه‌میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه(‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

بنابراین در صورتی که بیماری در اثر اقدام غیر قانونی پزشکی متحمل ضرر شود قاضی رسیدگی کننده به استناد این ماده می تواند پزشک مورد نظر را به این مجازات ها محکوم نماید.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

رکن مادی جرم مداخله در امور پزشکی

به استناد ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، موارد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۰/۱۲/۱۳۷۹ مصادیق فعل مجرمانه ای که از سوی پزشک مورد نظر قابل ارتکاب است عبارتند از:

۱- اشتغال به امور پزشکی،‌ داروسازی، دندانپزشکی، آزمایشگاهی، فیزیوتراپی، مامائی و سایر رشته‌ هائی که به ‌تشخیص وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جزو حِرَف پزشکی و پروانه دار محسوب می‌شوند بدون داشتن پروانه معتبر از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۲-  ایجاد هر نوع موسسه پزشکی نظیر بیمارستان، زایشگاه، تیمارستان، آسایشگاه، آزمایشگاه، پلی‌کلینیک، موسسات فیزیوتراپی، الکتروفیزیوتراپی،
هیدروتراپی، لابراتوار، کارخانه‌ های داروسازی، داروخانه، درمانگاه، بخش تزریقات و ‌پانسمان و …

۳- در اختیار گذاشتن پروانه خویش برای استفاده افرادی که تخصصی در امور پزشکی ندارند.

۴- استفاده از پروانه پزشکی دیگران

پزشکی را می توان به این جرم محکوم کرد که یکی از افعال فوق را مرتکب شده باشد. بنابراین برای اینکه مقام رسیدگی کننده بتواند فردی را به مجازات جرم دخالت غیر مجاز به امور پزشکی محکوم نماید باید مرتکب یکی از رفتار های فوق شده باشد.

رکن روانی جرم مداخله در امور پزشکی

رکن معنوی به معنای قصد و هدفی است که در ذهن مجرم وجود دارد و در عالم واقع محقق می شود. جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی یک جرم عمدی است و برای تحقق آن لازم است که فرد عالما و عامدا مرتکب جرمی شود، اگر عالما و عامدا نباشد به عنوان مثال اگر ثابت شود  فرد در اثر اشتباه یا غفلت یا سهل انگاری مرتکب این جرم شده است نمی توان فرد را به این جرم مجازات نمود.

مجازات دخالت غیر مجاز در امور پزشکی چیست؟

مجازات این جرم در ماده ۳ قانون امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی تعیین شده است که به شرح ذیل می باشد:

بلافاصله محل کار او توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تعطیل و به پرداخت جریمه نقدی از پنج میلیون (۵۰۰۰۰۰۰) تا پنجاه‌ میلیون (۵۰۰۰۰۰۰۰) ریال محکوم خواهد شد و در صورت تکرار به جریمه تا صد میلیون (۱۰۰۰۰۰۰۰۰) ریال یا دو برابر قیمت داروهای مکشوفه (‌هرکدام که بیشتر باشد) محکوم خواهد شد.

مجازاتی که برای این جرم تعیین شده است بسیار پایین می باشد و به هیچ عنوان برای این جرم که با جان انسان ها در ارتباط است بسیار ناچیز می باشد و لازم است که قانونگذار تجدید نظری در این مجازات حبس در نظر گرفته شده نماید هرچند اگر ضرری در اثر این جرم به بیمار وارد آید جداگانه قابل مطالبه خواهد بود.

مرکز حقوقی راهکار
دریافت مشاوره حقوقی از مرکز حقوقی راهکار

دادگاه صالح رسیدگی به این جرم کجاست؟

تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به جرم به مولفه های مختلفی بستگی دارد، در جرم دخالت غیر مجاز در امور پزشکی با توجه به اینکه مجازات جرم ارتکابی درجه ۷ و ۸ محسوب می شود و جرم هایی که مجازات آن در این در جه باشد مستقیما در دادگاه رسیدگی می شود، این جرم نیز بدون اینکه دارای مرحله دادسرا باشد و در دادسرا مطرح شود در دادگاه رسیدگی می شود و دادگاه صالح برای رسیدگی به این جرم در تهران دادگاه قدوسی می باشد.

مصادیق دخالت غیرمجاز در امور پزشکی

۱) اشتغال به امور پزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۲) اشتغال به امور داروسازی بدون داشتن پروانه رسمی
۳) اشتغال به امور دامپزشکی بدون داشتن پروانه رسمی
۴) اشتغال به امور آزمایشگاهی بدون داشتن پروانه رسمی
۵) اشتغال به امور فیزیوتراپی بدون داشتن پروانه رسمی
۶) اشتغال به امور مامایی بدون داشتن پروانه رسمی
۷) اقدام به تاسیس غیرمجاز یکی از موسسات پزشکی مندرج در ماده ۱ بدون اخذ پروانه از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۸) واگذاری پروانه رسمی خود به دیگری به نحو غیرمجاز
۹) استفاده از پروانه رسمی دیگری به نحو غیرمجاز
۱۰) واردات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۱) صادرات دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۲) خرید و فروش دارو بدون اخذ مجوز از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
۱۳) خرید و فروش دارو توسط هر یک از شاغلین حرفه پزشکی
۱۴) خرید و فروش غیرقانونی دارو توسط مسئولین مراکز ساخت، تهیه و توزیع و فروش دارو
۱۵) خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط هر یک از شاغلین حرفه پزشکی
۱۶) خرید و فروش غیرقانونی تجهیزات و ملزومات پزشکی توسط مسئولین مراکز ساخت تجهیزات
۱۷) خودداری از توزیع و ارایه خدمات
۱۸) اخلال در نظام دارویی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *