نمونه لایحه عدم تضامن در مسئولیت های قهری|راهکار

نمونه لایحه عدم تضامن در مسئولیت های قهری
کلاسه …….
خواهان:
خوانده:
خواسته: اعلام بطلان ضمان بعلت تعلیق
موضوع: موضوع لایحه پاسخ به لایحه دفاعیه …مورخ …مثبوت به شماره …
ریاست محترم شعبه…… دادگاه عمومی حقوقی..
سلام علیکم – با احترام و جواز حاصله از مدلول یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی بوکالت از ناحیه خواهان پرونده آقای/خانم … در پاسخ به لایحه دفاعیه تقدیمی از سوی وکیل محترم خوانده بتاريخ …… خاطر عالی را مستحضر میدارد:
استدلال و استنتاج وکیل محترم از قوه به فعل تبدیل نشده و اصولاً چنین قابلیتی نیز برای آن قابل تصور نبوده و مآلاً وكيل محترم خوانده با بکار بردن کلماتی از ظاهر حق، مراد باطلی را در باطن دنبال نموده و مصداق (كلمه حق یراد بها الباطل) میباشند و این اقدام صرفاً بعلت زیاده خواهی وکیل محترم خوانده حادث گردیده است، زیرا:
در امورغیر قراردادی و قانونی مسئولیت تضامنی آن چنان شیوع یافته که ممکن است قول به اصل عدم تضامن را مورد تردید قرار دهد. اما با وجود این به نظر میرسد که اصل عدم تضامن در مسئولیتهای قهری نیز جاری است.
زیرا اولاً اصل بر این است که هر کس مسئول کار خویش است و هیچ کس نباید تاوان اعمال دیگران را برعهده بگیرد (کلنفس بما كسبت رهينه)
ثانياً اصل برائت نیز اصل عدم تضامن را اقتضاء میکند و در موارد غیر مصرح در قانون باید به قدر متیقن اکتفاء نموده و حکم به تسهیم مسئولیت داد. ثالثاً اصل تجزیه ناپذیری تعهدات که خلاف اظهارات وکیل ،خوانده شامل تعهدات غیر قراردادی نیز می شود و همچنین اصل عدم ،زیاده همگی با عدم تضامن هماهنگ هستند.
با وصف فوق:
ادعای وکیل خوانده وصف ظهور در صحت را واجد نبوده، ضمن رد مدافعات بعمل آمده صدور حکم به شرح ستون خواستهدادخواست تقدیمی مزید امتنان خواهد بود.
                                                                                                                                     با تشکر و تجدید احترام
نمونه لایحه عدم تضامن در مسئولیت های قهری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *