نمونه لایحه دفاعیه عزل وکیل مدنی|راهکار

نمونه لایحه دفاعیه عزل وکیل مدنی

نمونه لایحه دفاعیه / جلسه اول رسیدگی / دادگاه حقوقی» / عزل وکیل مدنی

ریاست محترم شعبه….. دادگاه حقوقی محاکم عمومی….

سلام علیکم – با احترام و جواز ناشی از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ضمن اعلام وکالت از ناحیه خوانده دعوی آقای / خانم……… موضوع کلاسه پرونده بتاریخ رسیدگی ساعت …

بخواسته عزل وکیل بدینوسیله و در مقام وکیل مدافع در برابر دعوی خواهان آقای / خانم… با وکالت آقای / خانم… خاطر عالی را به آگاهی میرساند. دعوی به کیفیت مطروحه واجد ایراد شکلی مؤثر بوده قبل از ورود در ماهیت دعوی تعیین تکلیف در مورد ایراد/ ایرادات شکلی و اعلام نتیجه تصمیم قضائی به این کمترین مزید امتنان خواهد بود.

ایراد / ایرادات شکلی:

۱- عزل (Destitution):

سلب سمت مامور دولت یا وکیل و نائب و نماینده قانونی از طرف کسی که آن سمت را اعطاء نموده یا از طرف قانونگذار مانند: ( عزل قيم) (ماده ۱۲۴۸ ق.م به بعد) (عزل وزیر متخلف) (اصل ۲۹ قانون اساسی) و امثال آنها میباشد.

2-عزل محتاج به رسیدگی (مانند مورد اصل ۲۹ قانون اساسی) با قصد انشا از طرف عزل کننده است (ماده ۶۷۸ ق م).

فرق (انعزال) و (عزل) این است که از حیث نتیجه ای که عاند شخصی معزول با منعزل میشود (غزل) و (انعزال) یکسانند اما از حيث علت نتیجه مذکور بین عزل و انعزال (فرق) است زیرا در مورد انعزال نه رسیدگی لازم است و نه از طرف کسی قصد انشاء بمنظور گرفتن نتیجه مزبور ضرورت دارد مانند ،موت که وکیل منعزل میشود.

(ماده ۶۷۸ ق. م)در نتیجه خواهان محترم در تشخیص تفاوت بین (غزل) و (انعزال) دچار اشتباه شده و دعوی به شیوه درست به منصهدادخواهی منتهی نشده و محکوم به رد است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

رسیدگی و اجرای ماده ۸۸ قادم تحت استدعاست.

نمونه لایحه دفاعیه عزل وکیل مدنی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *