نمونه لایحه دفاعیه در خصوص حوادث شغلی|راهکار

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص حوادث شغلی

ریاست محترم شعبه…. دادگاه کیفری دو

سلام علیکم – با احترام و جواز ناشیه از یک برگ وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی و بوکالت از ناحیه متهم پرونده آقای خانم… در برابر شکایت شاکی آقای خانم… و کیفر خواست دادستان محترم شهرستان… بتاریخ رسیدگی… ساعت… موضوع کلاسه…. دائر :بر حادثه شغلی ایراد) صدمه بدنی غیر عمدی خاطر عالی را مستحضر میدارد:

شکایت مطروحه و کیفر خواست صادره از سوی دادستان محترم، بدلایل ذیل اعتبار قانونی را واجد نبوده ناقض تعدادی از قوانین و اصول قانون اساسی بوده و شایسته رد میباشد؛

مقدمتاً تصریح میدهد قانون حصن حصینی است که نیرنگ به هیچ عنوان نباید بدان راه یابد و معیار کفایت دلیل در هـر دعوایی (یقین تهی از هر گونه شک معقول) است.

با حفظ مقدمه مذکور شکایت شاکی بر علیه موکل وارد نمیباشد:

بدوا خلاصه شرح ماوقع:

اولاً بیماری ناشی از سختی کار حادثه شغلی محسوب نمیشود که در آن تقصیر جزایی موکل بعنوان کارفرما متصور باشد و اشخاص معمولا با ملاحظه کیفیت کار و در آمد و مزایا نسبت به اختلاف شغل و انعقاد قرارداد اقدام مینمایند و عوارض ناشی از آن را نیز بپذیرند و تحمل کنند چیزی که مفاد قاعده (من له الغُنم فعليه الغرم ) آن را تایید میکند.

ثانیاً شاکی در اظهاراتش بیان داشته موکل بعنوان کارفرما کفش ایمنی هم در اختیار وی قرار داده بود و اینکه بعد از هفت ماه متوجه کمر درد شده و به پزشک مراجعه نموده پزشک همان موقع به وی هشدار داده بود که کارش سختی دارد و نباید ادامه دهد اما با این وجود چند ماه دیگر نیز به آن کار در شرکت….. ادامه داده است در نتیجه شکایت شاکی بعنوان تسبیب در ایراد صدمه بدنی غیر عمدی بی مورد و بلادلیل است.

بنائاً به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به آماره فقاهی برائت و اصل متقن ۳۷ ق.ا و ماده ۴ ق.آ.د.ک ،مصوب۱۳۹۲و لزوم تفسیر قانون در امور کیفری به نفع متهم رسیدگی و صدور حکم برائت موکل قویاً از محضر دادگاه تحت استدعاست.

 

نمونه لایحه دفاعیه در خصوص حوادث شغلی
نمونه لایحه دفاعیه در خصوص حوادث شغلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *