نمونه دادخواست مطالبه مهر از وراث زوج متوفی|راهکار

نمونه دادخواست مطالبه مهر از وراث زوج متوفی

مطالبه مهر از وراث زوج متوفی

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات زوجه

خواندگان: مشخصات ورثه زوج متوفی

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل در صورت وجود

تعیین خواسته و بهای آن: مطالبه مهر به مبلغ دو میلیون تومان سال ۱۳۸۶ مقوّم بر …… ریال ضمن احتساب کلیه خسارات ناشی از دادرسی از باب تسبیب/بدواً صدور و اجرای فوری قرارتأمین خواسته

دلایل و منضمات: 1-دلیل سمت/ فتوکپی مصدق کارت ملی 2-فتوکپی مصدق شناسنامه خواهان 3-فتوکپی مصدق سند نکاحیه

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان …..

سلام علیکم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر می دارد:

1-بر طبق سند نکاحیه رسمی به پیوست زواج مابین با مورث خواندگان ثابت و مثبوت رسمی است.

2-مهر تعیین شده در صداق دومیلیون تومان در مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۸ بوده که به نرخ روز مقوم شده است.

3-با عنایت به فوت زوج مورث خواندگان کماکان ذمه مورث خواندگان نسبت مشغول بوده و خواندگان مکلف هستند از ماترک برجای مانده مهر را بپردازند.

بناء به مراتب و معنونه در فوق:

و استناداً به تبصره الحاقی به ماده ۱۰۸۳ ق.م و مواد ۱۹۸ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و در مانحن فيه صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

بدواً به استناد ماده ۱۰۸ ق.آ.د.م صدور و اجرای فوری قرار وفق ماده ۱۱۷ همان قانون درخواست میشود.

اسامی سایر خواندگان: …..

باتشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *