نمونه دادخواست دستور موقت تحویل فوری طفل|راهکار

دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل

دادخواست دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصاتزوجه

خوانده: ممشخصات زوج

وکیل یانماینده قانونی: مشخصات وکیل

تعیینخواستهو بهای آن:دادخواست تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر تحویل فوری طفل مشترک با نام پوریا (5 ساله) و در ماهیت صدور حکم بر حضانت طفل به شرح متن

دلایلومنضمات: ۱- فتوکپی مصدق سند نکاحیه ۲- استعلام از کمپ ترک اعتیاد وابسته به بهزیستی 3-نامه پزشکی قانونی

شرح دادخواست

سلام علیکم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر میدارد:

۱- بر طبق سند نکاحیه شماره ۲۲۸۲۶۳ پیوست تنظیمی دفتر خانه ۳۳ حوزه ثبتیاست. از تاریخ ۸۷/۱/۱۰ زواج دائم ما بين صحابه دعوي محرز و مثبوت رسمی است.

۲- ثمره زندگی مشترک طفل پسر با نام پوریا ۵ ساله میباشد.

3- به علت ابتلاء زوج به مواد مخدر از نوع شیشه که یک بار در کمپ ترک اعتیاد واقع در …. بستری شده است اختلافات عدیده ای حادث شده و هم اکنون اینجانب از ناحیه کتف سمتراست با چاقو توسط زوج مضروب و پرونده کیفری تشکیل شده است.

۴- با وصف فوق زوج (خوانده) با قهر و غلبه طفل مشترک را از اینجانبه گرفته و جان طفل نیز بهشدت در معرض خطر است/

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: صدور دستور موقت و اجرای فوری آن و در ماهیت صدور حکم بر حضانت طفل مشترک تا(۷) سالگی از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *