نمونه دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع|راهکار

دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع به علت عدم تعیین مدت

دادخواست بطلان عقد نکاح منقطع به علت عدم تعیین مدت

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات یکی از زوجین

خوانده: مشخصات یکی از زوجین

وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل

تعیین خواسته و بهای آن: تقاضای صدور حکم بر بطلان عقد نكاح منقطع مورخ …. به علت عدم تعیین آن مدت و سپس اعلام بی اعتباری سند رسمی / عادي ….نکاحیه به شرح متن

دلایل و منضمات: ۱- دلیل سمت / وکالتنامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲- فتوکپی مصدق سند نکاحیهدادخواست ۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگستری شهرستان ….

سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را مستحضر میدارد:

1-براساس عقد نكاح موضوع سند نکاحیه (عادی/رسمی) تنظیمی در …. مورخ …. زواج مابین صحابه دعوی از نوع «موقت» محرز است.

۲- به موجب مستفاد از قانون مدنی و شرع مقدس: نکاح منقطع دارای مدت است و اگر آن قید نشود نکاح باطل است چه این نظر گروهی از فقهیان امامیه بوده و به نظر در حقوق جدید حکم به بطلان اقوی باشد چه عقد تابع قصد است و مطابق قاعده «العقود تابعه للقصود» (القواعد الفقهیه، ج۳، صص ۱۱۶ به بعد) اگر امری اظهار شود که غیر آن قصد شده باشد ملاک قصد خواهد بود و اکنون «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع » است. لذا نكاح منقطع مابين صحابه دعوی به علت عدم تعیین مدت باطل است و ضمانت اجرای عدم تعیین «مدت»، همانا حکم بربطلان خواهد بود.

بنائا به مراتب و معنونه در فوق: و استنادا به مواد ۱۰۹۵ قانون مدنی و ۱۹۸ ق. ا.د.م رسیدگی و استماع خواسته و در  ما نحنفيه صدور حکم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.

با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *