نمونه دادخواست انحصار وراث|نمونه دادخواست حقوقی |مرکز حقوقی راهکار

نمونه دادخواست انحصار وراثت

نمونه دادخواست انحصار وراثت مسلمانان کمتر از سه میلیون تومان

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی

شغل

خواهان

خوانده

وکیل

خواسته یا موضوع

تقاضای صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات

۱. کپی مصدق گواهی فوت ۲، کپی مصدق شناسنامه وراث ۳. کپی مصدق سند ازدواج ۴ کپی مصدق اظهارنامه مالیات بر ارث ۵. کپی مصدق فرم استشهادیه طبقه اول

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراما به استحضار می رساند:

۱. شادروان در تاریخ (روز/ ماه سال) در اقامتگاه دائمی خود در… مرحوم گردیده اند. نام برده پیرو || مذهب شیعه جعفری اثنی عشری بوده است.

٢. وراث حين الفوت وی عبارتند از ۱. خانم / آقا…. (همسر دائمی) ۲. اینجانب و آقایان… (فرزندان | ذكور)،

٣. خانم ها (فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب… شیعه اثنی عشری می باشند. با توجه به اینکه | دارایی شادروان کمتر از سه میلیون تومان می باشد، استدعای صدور گواهی انحصار وراثت را دارم.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه …… دادگاه و……. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

نمونه دادخواست انحصار وراثت مسلمانان بیشتر از سه میلیون تومان

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی

شغل

خواهان

خوانده

وکیل

خواسته یا موضوع

صدور گواهی انحصار وراثت

دلایل و منضمات

تصویر مصدق ۱. گواهی فوت ۲، شناسنامه وراث ۳. سند ازدواج ۴. اظهارنامه مالیات بر ارث ۵. فرم استشهادیه طبقه اول

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراما به استحضار می رساند:

شادروان… (مادر پدر اینجانب در تاریخ (روز ماه 1 سال) در اقامتگاه دائمی خود در مرحوم گردیده اند. نام برده پیرو مذهب… شیعه جعفری اثنی عشری بوده و وراث حين الفوت وی عبارتند از ۱. خانم/ آقا… (همسر دائمی) ۲. اینجانب و آقایان… (فرزندان ذکور)، ۳. خانم ها… (فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب شیعه اثنی عشری باشند. استدعای صدور گواهی انحصار وراثت را دارد. دارایی آن شادروان بیشتر از سه میلیون تومان میباشد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه …… دادگاه و……. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

توجه داشته باشید در صورتی که در شمال تهران، غرب تهران، شرق تهران یا کرج هستید و به مشاوره حقوقی انحصار وراثت نیاز دارید، می توانید با بهترین وکیل انحصار وراثت موسسه حقوقی تهران وکیل در ارتباط باشید؛ همچنین، برای مشاوره حقوقی در رابطه با نمونه گواهی انحصار وراثت می توانید با وکیل گواهی انحصار وراثت این موسسه ، از طریق راه های ارتباطی در تماس باشید.

نمونه دادخواست انحصار وراثت پیروان اقلیت های مذهبی

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی

شغل

خواهان

خوانده

وکیل

خواسته یا موضوع

صدور گواهی انحصار وراثت (بیشتر از سه میلیون تومان)

دلایل و منضمات

تصویر مصدق ۱. گواهی فوت ۲. شناسنامه وراث 3. سند ازدواج ۴. اظهارنامه مالیات بر ارث ۵. گواهی صادره از مرجع مذهبی ۶ فرم استشهادیه

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراما به استحضار می رساند:

شادروان… ( پدر مادر اینجانب در تاریخ (روز/ماه/ سال) در اقامتگاه دائمی خود در مرحوم گردیده اند. نام برده پیرو مذهب… (اقلیت دینی) بوده و وراث حين الفوت وی عبارتند از ۱. خانم.. زوجة دائمی) ۲. اینجانب و آقایان (فرزندان ذکور)، ۳. خانمها (فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب… ( اقلیت دینی) می باشند. استدعای صدور گواهی انحصار وراثت را دارد. اموال باقی مانده از آن مرحوم بیشتر از سه میلیون تومان میباشد. گواهی صادره از مرجع دینی مذهب متوفی و وراث ( به نام… به شماره… تاریخ…) ضمیمه می باشد.

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه …… دادگاه و……. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

نمونه دادخواست انحصار وراثت پیروان اقلیت های مذهبی (کمتر از سه میلیون تومان)

مشخصات طرفین

نام

نام خانوادگی

نام پدر

سن

محل اقامت – خیابان – کوچه – پلاک- کد پستی

شغل

خواهان

خوانده

وکیل

خواسته یا موضوع

صدور گواهی انحصار وراثت (کمتر از سه میلیون تومان)

دلایل و منضمات

کپی مصدق ۱. سند مالکیت / مبایعه نامه ۲. نظر کارشناس

ریاست محترم دادگاه عمومی حقوقی

احتراما به استحضار می رساند:

اینجانب به نشانی مذکور برابر قرارداد مورخ… دانگ……… باب خانه آپارتمان واقع در پلاک ثبتی…  … بخش… را از خوانده خواندگان خریداری نموده و مبلغ ریال به عنوان قسمتی از تمامی ثمن معامله نیز پرداخت شده است. نظر به اینکه متعاقب انجام معامله / و شادروان… (پدر مادر اینجانب در تاریخ (روز 7 ماه 1 سال) در اقامتگاه دائمی خود در… مرحوم گردیده اند. نام برده پیرو مذهب… (اقلیت دینی) بوده و وراث حين الفوت وی عبارتند از ۱. خانم… زوجة دائمی) ۲. اینجانب و آقایان… (فرزندان ذکور) ۲. خانم ها… (فرزندان اناث) و همگی پیرو مذهب… (اقلیت دینی) می باشند. استدعای صدور گواهی انحصارورائت را دارد. اموال باقی مانده از آن مرحوم کمتر از سه میلیون تومان می باشد.

گواهی صادره از مرجع دینی مذهب متوفی و وراث (به نام… به شماره… تاریخ….) ضمیمه می باشد. تنظیم سند رسمی انتقال متوجه وجود عيوب متعدد در مورد معامله مذکور شده ام و خوانده اخواندگان حاضر به جبران و رفع عیوب نمی باشند و از طرفی اینجانب در مقام جمع آوری دلایل حقانیت خویش می باشم. فلذا به منظور ثبت و حفظ آثار عیوب و نقایص موجود و ارزیابی میزان آن ها به استناد ماده ۱۴۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی صدور قرار تأمین دلیل با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری مورد استدعاست

محل امضاء – مهر – اثر انگشت

شماره و تاریخ ثبت دادخواست

ریاست محترم شعبه …… دادگاه و……. رسیدگی فرمایید.

نام و نام خانوادگی ارجاع

برای دریافت مشاوره حقوقی ملکی توسط وکیل ملکی به صفحه فوق مراجعه نمایید.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *