نمونه دادخواست اثبات زوجیت|راهکار

نمونه دادخواست اثبات زوجیت
دادخواست اثبات زوجیت از نوع منقطع والزام زوج بر ثبت رسمی نکاح

مشخصات طرفین

خواهان: مشخصات زوجه موقت
خوانده: مشخصاتزوج موقت
وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن
خواسته یا موضوع و بهای آن:۱-اثبات زوجیت منقطع ۲- الزام خوانده به حضور در احد از دفاتر رسمی جهت ثبت ازدواج و تنظیم سند رسمی (منقطع) به شرح متن ذیل
دلایل و منضمات دادخواست (مدرک):۱-دلیل سمت / وکالت نامه ملصق به تمبر مالیاتی ۲-فتوکپی مصدق سند عادی مورخ … ۳- ثانی دادخواست

شرح دادخواست

ریاست محترم دادگاه عمومی بخش … / دادگستری شهرستان …
سلام عليكم – احتراماً خاطر عالی را به وکالت از ناحیه موکل مستحضر می دارد:
۱- بر اساس سند عادی مورخ صیغه شرعيه عقد نکاح از نوع منقطع ما بين صحابه دعوى جاری شده است.
۲- با وصف فوق: خوانده بر خلاف مراضات حاصله از انجام وظایف خود عدول نموده و حاضر به ثبت رسمی نکاح نمیباشد چه با ثبت رسمی، نکاح رسمیت و جامعیت مییابد و عدم آن تواند توالی فاسده ای به دنبال داشته باشد.
بنائاً به مراتب و معنونه در فوق: و استناداً به قانون راجع به انکار زوجیت مصوب ۱۳۱۱ (سابق) (ماده ۵۲ ق.ح.خ مصوب ۱۳۹۱) و ماده ۱۹۸ قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی و استماع خواسته و سپس صدور حكم به شرح ستون خواسته از محضر دادگاه تحت استدعاست.
با تشکر و تجدید احترام

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *