مهریه موجل در صورت فوت احد زوجین|راهکار

در این نوشتار به تعریف انواع و اقسام مهریه موجل، حال و چگونگی تعیین آنها می پردازیم. و هم چنین نحوه مطالبه مهریه از سوی هر یک از زوجین در صورت فوت دیگری را بررسی می نماییم.

انواع مهریه و نحوه تعیین کردن آن

مهریه عبارت است از :
“هر نوع مالی که بتوان آن را به لحاظ عقلایی دارای ارزش مالی دانست”
همچنین حقوق مالی و سایر حقوقی که دارای ارزش مادی است را میتوان بعنوان مهریه قرار داد. از قبیل خانه ، زمین و ملک و انواع اموال منقول و غیرمنقول و همچنین حقوقی مثل حق انسان بر اثر هنری که پدید آورده است و نیز حق تالیف و چاپ کتب مختلف و ….

انواع مهریه (از لحاظ زمان پرداخت)

مهریه حال

مهریه ای است که می بایست در هر زمان که زن اراده کند، به صورت نقدی پرداخت کرد.

مهریه موجل

گاهی برای پرداخت مهریه بین زن و شوهر مدت زمانی قرار داده شده است و این زمان می تواند به هر صورتی معین شود. به شرط اینکه ابتدا و انتهای مهلت پرداخت به خوبی در آن مشخص باشد.

مهرالمسمی

چنانچه زن و شوهر قبل یا بعد از انعقاد عقد ازدواج، میزان مهریه را به طور دقیق تعیین کرده باشند به آن مهرالمسمی گفته می شود که شوهر می بایست طبق همان شرایط و احکام توافق شده در قرارداد، مهریه را پرداخت نماید.

مهرالمثل

چنانچه میزان مهریه میان زن و شوهر به طور صریح تعیین نشده باشد، قانون در مواردی خاص دست به تعیین مهریه میزند که به مهریه تعیین شده از سوی قانون، مهر المثل گفته می شود.

مرکز حقوقی راهکار

احکام تعیین مهریه

1- هرگاه زن و شوهر مهریه را قبل از انعقاد عقد ازدواج تعیین نکنند می توانند آن را بعد از ازدواج تعیین نمایند.
2- چنانچه هر کدام از زن یا شوهر قبل از نزدیکی و قبل از تعیین مقدار مهریه، فوت نمایند، زن مستحق دریافت هیچ مهریه ای نخواهد بود.
3- همینطور اگر پیش از تعیین مقدار دقیق مهریه، میان زن و شوهر نزدیکی اتفاق بیفتد ، دادگاه حکم به تعیین مهرالمثل برای زن می دهد.
4- هرگاه شوهر قبل از تعیین میزان مهریه و قبل از انجام نزدیکی ، زن خود را طلاق بدهد دادگاه برای زن مبلغی را تحت عنوان مهرالمتعه تعیین می نماید.
5- برای تعیین مهرالمثل و مهرالمتعه، دادگاه احوال عمومی زن و وضعیت خانوادگی و اجتماعی و اوضاع مالی او را در نظر می‌گیرد و بر اساس آن مبلغی را تحت عنوان مهرالمثل یا مهرالمتعه برای زن تعیین می نماید.
6- زن و شوهر طی توافقی میتوانند تعیین میزان مهریه را به عهده هر یک از طرفین قرار دهند . لکن زن در صورت کسب اختیار تعیین مهریه از طرف شوهر، نمی تواند بیشتر از میزان قانونی مهرالمثل را برای مهریه خود تعیین نماید .
7- همچنین شخص ثالثی نیز می تواند با توافق زن و شوهر مهریه زن را برای آنها تعیین نماید.
8- اگر موضوع مهریه به هر دلیل متعلق به غیر از کار درآمد، زن می بایست مالی را که از شوهر به عنوان مهریه گرفته است به وی مسترد دارد .
در این حالت زن می تواند برای پرداخت مهریه و همچنین آنچه که به عنوان خسارت به مالک اصلی داده است ، به شوهر خود رجوع نماید.
البته حق دریافت خسارات پرداخت شده مازاد بر میزان مهریه، زمانی امکان پذیر است که زن اثبات نماید از این که مال موضوع مهریه متعلق به دیگری بوده است، آگاهی نداشته است زیرا در صورت آگاهی از این موضوع حق گرفتن مالی بیش از اندازه ی ارزش مهریه را نخواهد داشت.

شرایط پرداخت مهریه موجل در صورت فوت احد زوجین

در صورت فوت هر یک از زوجین در نکاح دائم، فردی که زنده است از میت ارث می برد.  برخلاف نکاح منقطع و یا صیغه که در آن ها امکان ارث بردن از یکدیگر وجود ندارد.
از این رو در صورت فوت زن، مهریه او جزئی از اموال زن به حساب می آید و می بایست به ورثه او که شامل شوهر و فرزندان و پدر و مادر زن میشوند پرداخت شود.
همینطور که مشاهده می کنید شوهر نیز از میزان مهریه زن سهمی دارد و به اندازه سهم خودش از پرداخت مهریه به صورت تهاتر معاف میشود، لکن می بایست باقیمانده میزان مهریه زائد بر سهم خود را به وراث دیگر همسر خود بپردازد، تا قانون به اندازه قدر السهم هر یک از ایشان، میان آنها تقسیم نماید.
در حالتی که شوهر از دنیا برود میتوان به میزان کل ارزش مهریه از ارثیه شوهر جدا کرد و آن را به زن پرداخت نمود.د

در صورتی که شخص دیگری غیر از شوهر، تعهد پرداخت مهریه زن را نموده باشد تمام مهریه بر عهده او ثابت می شود و شوهر در این میان تعهدی نخواهد داشت.

اگر تنها وارث زن ،شوهر وی باشد و فرزند یا وارث دیگری در میان نباشد ، کلیه ارثیه زن متعلق به شوهر او می باشد و در این حالت شوهر بعد از مرگ همسر خود از پرداخت مهریه به طور کلی بری الذمه خواهد شد.

در خصوص تعدیل نرخ پرداخت مهریه و تعیین مقدار آن در گذر زمان به ویژه اگر مهریه وجه نقد باشد ، میزان ارزش مهریه در زمان فوت هر یک از زوجین ملاک می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *