مدت زمان عدم تمکین زن

زوجین مراحل خاصی را برای شروع زندگی مشترک پشت سر می‌گذارند و با قبول وظایف و شرایط خاصی به نکاح هم در می‌آیند. طبق قانون مدنی، مرد موظف است شرایط مناسبی را برای زندگی همسر و فرزندانش فراهم کند. زن نیز موظف است که در ازای تامین هزینه‌های زندگی، منزل و… از همسرش تمکین کند.

اگر زن بدون دلیل منزل همسرش را ترک کرده باشد و از مرد تمکین عام یا خاص نکند، موضوع اثبات عدم تمکین زوجه و ناشزه بوده او مطرح می‌شود. در این مطلب دادسو شرایط اثبات عدم تمکین زوجه را ارائه کرده‌ایم.

نقش مدت زمان عدم تمکین زن در دعوای تمکین

تمکین یکی از مواردی است که زن پس از جاری شدن عقد نکاح باید به آن عمل کند؛ یعنی طبق قانون مدنی، زن موظف است که تابع همسرش بوده و به خواسته‌های متعارف او عمل کند. تمکین عام یعنی اینکه زن در خانه‌ای که همسرش دارد زندگی کرده و ریاست مرد را در خانواده بپذیرد. تمکین خاص نیز به برقراری روابط زناشویی متعارف بین زوجین اشاره دارد.
اگر زن خانه را ترک کند، مرد می‌تواند برای اثبات عدم تمکین همسرش و اثبات نشوز زن اقدام کند؛ اما زمان خاصی برای عدم تمکین در قانون تعیین نشده است؛ یعنی اگر زن برای دیدار خانواده‌اش خانه را ترک کرده، یا اینکه با ارائه دلایل قابل قبول برای عدم تمکین، زوجه مجبور به عدم تمکین و ترک محل زندگی همسرش شده، مرد نمی‌تواند نشوز زن را برای عدم پرداخت نفقه، ازدواج مجدد و… ثابت کند.
در نتیجه مسافرت یک یا دو روزه زن یا ترک منزل برای مدت مشخصی به خاطر عسر و حرج نمی‌تواند به عنوان دلایل قابل قبول برای تعیین مدت زمان عدم تمکین زن توسط همسرش ارائه شود.

چه مدت زمان عدم تمکین زن باعث اثبات عدم تمکین می‌شود؟

برای اثبات تمکین و عدم تمکین زوجه باید مرد مدارک لازم را آماده کرده و به دادگاه ارائه کند. در صورتی که زوج برای عدم تمکین زن و ترک منزل توسط او شاهد داشته باشد، یا زوجه خودش به ترک منزل اعتراف کند، زوج می‌تواند عدم تمکین زن را در دادگاه ثابت کند. در غیر این صورت، حتی اگر زوجه چندین ماه است که منزل همسرش را ترک کرده، دادگاه به اظهارات مرد برای نشوز همسرش توجه نخواهد کرد.

مرکز حقوقی راهکار
زن می‌تواند خانه همسرش را تنها با عذر موجه ترک کند، در غیر این صورت مرد می‌تواند عدم تمکین زنش را ثابت کرده و طبق حکم دادگاه برای ازدواج مجدد مانعی برای او وجود نخواهد داشت.

چه مدت زمان عدم تمکین زن برای ازدواج مجدد مرد لازم است؟

مدت زمان و فرصت مشخصی را نمی‌توان برای عدم تمکین زن و صدور حکم اجازه ازدواج مجدد توسط شوهر یا عدم پرداخت نفقه توسط مرد در نظر گرفت. تنها در صورتی مرد می‌تواند ناشزه بودن همسرش را ثابت کند که ترک زندگی مشترک توسط زوجه و عدم بازگشت او پیش همسرش به قاضی ثابت شده باشد.
طبق قانون، مدت زمان عدم تمکین زن برای اجازه ازدواج مجدد شوهر باید به گونه ای باشد که شوهر در شرایط اضطرار قرار گرفته باشد، بنابراین مرد نمی‌تواند برای ترک چند روزه زندگی مشترک توسط همسرش از دادگاه حکم عدم تمکین زوجه را دریافت کند.
یعنی در صورتی که زن برای دیدان بستگانش یا بیماری یا موارد عسر و حرج مانند برخوردهای خشونت‌بار مرد زندگی مشترک را ترک کرده باشد، مرد نمی‌تواند بازه زمانی تعیین شده را به عنوان زمان عدم تمکین ارائه کند.

دریافت وکیل

گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *