مجازات حمل،نگهداری و فروش مواد مخدر| قانون جدید مواد مخدر 1401| مرکز حقوقی راهکار

مجازات حمل و نگهداری و فروش مواد مخدر

رواج مواد مخدر در جامعه موجب شده است که علاوه بر مشکلات و آسیب‌های اقتصادی و اجتماعی از نظر قانونی مورد توجه قرار گرفته و جرم انگاری شود. به این معنا که هر گونه  عملی که با انواع مواد مخدر در ارتباط باشد اعم از مصرف، فروش، حمل، تولید و…،‌از جمله مواردی هستند که جرم تلقی می‌شوند و قانون برای آن‌ها مجازات در نظر گرفته است. در قوانین مبارزه با مواد مخدر در ایران برای ارتکاب هر یک از جرایم حمل مواد مخدر، خورده فروشی مواد مخدر، تولید و پخش مواد مخدر، مصرف مواد مخدر و یا همکاری در هر یک از موارد ذکر شده مجازاتی در نظر گرفته شده است که متهم جرایم کیفری مواد مخدر محکوم به آن خواهد شد. در این مقاله با توجه به قوانینی که در حوزه مواد مخدر وجود دارد، این موضوع را بررسی و مجازات‌های آن را بیان می‌کنیم.

مواد مخدر چیست؟

مواد مخدر به هر ماده خالص یا ترکیبات شیمیایی گفته می شود که در همه کشورها از جمله کشور ایران مرتکبین و قربانیان فراوانی مانند کودکان، جوانان، افراد سالخورده، زنان و مردان ‌‌‌دارد و بسیاری از این مجرمان مواد مخدر هم ناخواسته و با آگاهی نداشتن و یا با تحریک و تشویق از سوی افراد مبتلا درگیر اینگونه جرایم می شوند. مصرف این مواد اعتیاد آور باعث میشود فرد وابستگی و حالاتی از قبیل سرخوشی، نئشگی و حالت تسکین دهندگی پیدا کند که به دلیل همین وابستگی ها و اثرات منفی و مخربی که بر سیستم عصبی و سایر سیستم های بدن بر جای می گذارد به مرور زمان فرد را در شرایطی قرار می‌دهد که اگر مداومت در استفاده مواد نداشته باشد دچار درد، تنش های شدید عصبی، اختلال در دستگاه گوارش، می گردد به همین دلیل استعمال آن اکیدا ممنوع است. همچنین مواد مخدر از دسته جرایم کیفری به حساب می آید و بدیهی است باتوجه به آثار زیانبار موادمخدر بر روی بدن انسان تقریبا در همه کشورها تولید، نگهداری و فروش ماده مخدر خلاف قانون و جرم محسوب می‌شود و عاملان به اینگونه افعال مجرم شناخته شده و مجازات خواهند شد. در نهایت اعمالی از قبیل خرید و فروش و حتی استعمال مواد مخدر از هر نوعی جرم به حساب می‌آید و پیگرد قانونی دارد.

همان طور که گفته شد موضوع مواد مخدر به دو بخش زیر تقسیم بندی میشوند و مجازاتی هم که در پی دارد به شرح زیر است.

  • مواد مخدر غیر صنعتی: تریاک، شیره، گراس، بنگ، سوخته..
  • مواد مخدر صنعتی: شیشه، هروئین، کراک، کوکائین.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر غیر صنعتی شامل تریاک، شیره و…

مطابق با ماده ۵ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر اصلاحی ۱۳۹۹، به تناسب وزن مواد مخدر که حمل شده یا نگهداری شده، مجازات حبس برای عاملین آن پیش بینی گردیده است که به تفکیک زیر است.

حمل و نگهداری مواد مخدر تا پنجاه گرم

مجازات حبس منتفی است اما مجرم با توجه به کیفیت دستگیری و اقرار به حمل و نگهداری، تا ۴ میلیون ریال جزای نقدی و تا پنجاه ضربه شلاق محکوم می شود.
البته جزای نقدی هر سه سال یکبار با توجه به شاخص بانک مرکزی افزایش می یابد و مبلغ قید شده در قانون در حال حاضر فراتر از جزای نقدی پیش بینی شده در احکام می باشد.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنجاه گرم تا پانصد گرم

مجازات حبس ندارد، بلکه پنج تا پانزده میلیون ریال جزای نقدی و ده تا هفتاد و چهار ضربه شلاق پیش بینی شده است.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پانصد گرم تا پنج کیلو گرم

۳ مجازات در نظر گرفته شده است که شامل
پانزده میلیون ریال تا شصت میلیون ریال جریمه نقدی و چهل تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و در نهایت دو تا پنج سال حبس تعزیری

وکیل طلاق، خانواده و مهریه-وکلای دادفرنکته : قاضی رسیدگی کننده به پرونده با توجه به کیفیت دستگیری، وضعیت متهم، سابقه کیفری ایشان و عوامل دیگر، هم‌ می تواند هر سه مجازات را برای ایشان در نظر بگیرد یا اینکه حداقل مجازات یا حداکثر را در مدنظر قرار دهد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از پنج کیلو گرم تا بیست کیلوگرم

به مجازات جریمه نقدی از شصت میلیون ریال تا دویست میلیون ریال و پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه شلاق و پنج تا ده سال حبس تعزیری محکوم می شود.
البته نکته قابل ذکر این است که قانون گذار تکرار این جرم را یعنی حمل یا نگهداری بیش از پنج کیلوگرم تا بیست کیلوگرم ماده مخدر غیر صنعتی را اگر برای مرتبه دوم باشد، به جای جریمه نقدی، مصادره اموال ناشی از حمل و نگهداری مواد مخدر دستور می دهد و اگر برای بار سوم تکرار شود، به مجازت اعدام و مصادره اموالی که از جرم حمل و نگهداری ماده مخدر غیر صنعتی به دست آمده، محکوم خواهد شد.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از بیست کیلوگرم تا یکصد کیلوگرم

به مجازات شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و پنج تا ده سال حبس و جزای نقدی شصت تا دویست میلیون ریال و به ازای هر کیلو گرم بیش از بند ت، دو میلیون ریال اضافه می گردد.

* به طور مثال اگر شخصی مرتکب حمل ۵۰ کیلوگرم ماده مخدر تریاک شود، علاوه بر شلاق پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه و حبس از پنج تا ده سال، به جریمه نقدی شصت تا دویست میلیون ریالی محکوم خواهد شد و از بابت هر کیلو گرم دو میلیون ریال به جریمه نقدی اضافه می شود که در مجموع به جریمه نقدی شصت میلیون ریال اضافه می شود یعنی ۳۰ کیلوگرم بیشتر از معیار بند ت که ضربدر دو میلیون ریال می شود، شصت میلیون ریال.

البته در صورتی که جرم مندرج در این بند تکرار شود، مجازات اعدام و مصادره کل اموال بدست آمده از حمل یا نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

حمل و نگهداری مواد مخدر بیش از یکصد کیلوگرم

علاوه بر مجازات های شلاق که پنجاه تا هفتاد و چهار ضربه، و جزای نقدی با اضافه کردن دو میلیون ریال به ازای هر کیلوگرم، به حبس ابد محکوم می شود و در صورت تخفیف مجازات یا عفو و تکرار این جرم، اعدام و به مصادره کل اموال ناشی از جرم حمل و نگهداری مواد مخدر محکوم می شود.

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی شامل شیشه، هروئین، کراک و …

مجازات حمل و نگهداری مواد مخدر صنعتی به تناسب وزن ماده مخدر تفاوت دارد ولی تفاوتی در نوع ماده مخدر وجود ندارد به همین دلیل تمامی مواد مخدر صنعتی را در یک قالب آورده و مجازات حمل و نگهداری آنها را به تناسب مقدار و وزن بررسی خواهیم کرد.

مجازات حمل هروئین در سال 1400

بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر، هرکس هروئین، مرفین و کوکائین را وارد کشور کرده و یا حمل و نگهداری کند، با توجه به میزان آن به مجازات زیر محکوم می‌شود.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی ۱ تا ۵ سانتی گرم

صرفاً مجازات شلاق و جریمه نقدی دارد و قانونگذار حبس را در نظر نگرفته است که ۵۰۰ هزار ریال تا ۱ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۵۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
هر سانتی گرم معادل یک دهم گرم می شود که اگر گرم را تقسیم بر ۱۰کنیم، حاصل یک سانتی گرم می شود.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش ازپنج سانتی گرم تا یک گرم

از ۲ میلیون ریال تا ۶ میلیون ریال جریمه نقدی، ۳۰ تا ۷۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

نکته: قانونگذار با توجه به اثرات زیانبار مواد مخدر صنعتی معیار و ملاک تعیین مجازات را شدیدتر کرده است و حتی واحد کمتر از گرم را نیز جرم انگاری کرده است.

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از چهار گرم تا پانزده گرم

حبس به مدت ۵ تا ۸ سال، شلاق ۳۰ تا ۷۴ ضربه و ۲۰ میلیون ریال تا ۴۰ میلیون ریال تعیین کرده است.

مجازت حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از پانزده گرم تا سی گرم

۱۰ تا ۱۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و از ۴۰ میلیون تا ۶۰ میلیون ریال جریمه نقدی

مجازات حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی بیش از سی گرم

مجازات آن اعدام و مصادره اموال بدست آمده از حمل و نگهداری ماده مخدر صنعتی

مجازات مصرف هروئین

در صورت معتاد بودن فرد و مصرف دائمی هروئین، فرد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق محکوم می‌شود. اگر برای بار دوم، فرد دستگیر شود، برای هر مرتبه، هربار تا ۷۴ ضربه شلاق خواهد خورد.

مجازات حمل و قاچاق حشیش

طبق ماده ۴ قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر هرکس به قاچاق و حمل حشیش بپردازد، براساس موارد زیر مجازات وی محاسبه می شود:‌

مجازات  ۵۰ گرم، تا ۴ میلیون ریال جریمه نقدی و تا ۵۰ ضربه شلاق (مانند مجازات ۳ گرم حشیش)
مجازات بیش از ۵۰ گرم تا ۵۰۰ گرم، از ۴ تا ۵۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و در صورتی که دادگاه لازم بداند تا ۳ سال حبس
مجازات  از ۵۰۰ گرم تا ۵ کیلوگرم، از ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون ریال جریمه نقدی و ۵۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۳ تا ۱۵ سال حبس (مانند مجازات نیم کیلو حشیش)
مجازات بیش از ۵ کیلوگرم، اعدام و مصادره اموال به استثنای هزینه تأمین زندگی متعارف برای خانواده محکوم

مجازات استعمال حشیش

اگر استعمال برای بار اول باشد، فرد به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شود. اگر فرد معتاد باشد و به طور دائمی آن را مصرف کند، ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و تا ۳۰ ضربه شلاق، جریمه خواهد شد.

 

مجازات خرید و فروش و مصرف گل (ماری جوانا)

در مورد ماده مخدر گل، در قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر ماده دقیقی وجود ندارد. امّا مجازات آن طبق رویه دادگاه، همان مجازات حشیش در نظر گرفته‌ شده است. بر خلاف تصور افراد که فکر می‌کنند کشیدن یا همان مصرف گل (ماری جوانا) مجازاتی ندارد اما از نظر قانون این دو ماده مخدر دارای مجازات یکسانی در زمینه خرید هستند. به همین دلیل برای توضیح مجازات ماده مخدر گل، از حشیش استفاده میشود.
در صورت حمل، قاچاق و فروش ماده مخدرگل (ماری جوانا)  حکم دادگاه بر اساس مقدار گل، بر حسب موارد زیر بررسی می‌شود.
اگر فرد مصرف کننده معتاد باشد به ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی و همین‌طور تا ۳۰ضربه شلاق محکوم می‌شوید و اگر برای بار اول از گل استفاده کرده باشید، به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق و ۱ تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوید.

نمونه لایحه مواد مخدر

لایحه مواد مخدر یکی از لوایح بسیار مهم است و زمانی که فردی به اتهام حمل مواد مخدر دستگیر می‌شود، در مرحله اول خود او شخصا یا در صورت داشتن وکیل ، وکیلش برای اثبات بی گناهی اش یک نمونه لایحه دفاعیه کیفری مواد مخدر تنظیم می‌کند و ضمن ذکر تمام مواردی که رخ داده است با ارائه تمام مدارک و دلایل اثبات بی گناهی خود و در صورت داشتن شاهد با معرفی آن به دادگاه، نمونه لایحه دفاعیه کیفری مواد مخدر را تقدیم دادگاه می‌کند. در مرحله بعد قاضی با بررسی لایحه دفاعیه برای مواد مخدر و تمامی اسناد، دلایل و مدارک موجود، حکم متناسب را صادر می‌کند.

در ادامه مطلب دو نمونه مواد قانونی مناسب نمونه لایحه مواد مخدر که قانون کاهش مجازات حبس تعزیری است آورده شده است که تمام حبس‌های مربوط به مواد مخدر را به نصف کاهش داده است ولی فقط در یک مورد آن هم مجازات حبس ابد در جرایم مواد مخدر است که طبق قانون جدید کاهش نداشته است. مواد قانونی از جمله:

ماده 26 قانون اصلاح مواد مخدر

این ماده می‌گوید: هرکس به قصد متهم کردن دیگری مواد مخدر یا روان گردان های صنعتی را در محلی قرار دهد به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.

باتوجه به این ماده اگر ثابت شود فرد بی گناه بوده و یک توطئه برای لطمه زدن به او صورت گرفته است، فردی که مواد مخدر را در اموال متعلق به او جاساز کرده به حداکثر مجازات همان جرم محکوم می‌شود.

ماده 22 قانون اصلاح مواد مخدر: با توجه به این ماده اگر کسی به متهم جرم مواد مخدر پناه دهد یا باعث فرار متهم شود یعنی در فرار آن‌ها همکاری و مشارکت کند، به نصف مجازات متهم یا مجرم اصلی محکوم خواهد شد.

وکیل مواد مخدر

یکی از جرایم سنگین و غیرقابل گذشت در کشور ایران جرم مواد مخدر است. لذا در بسیاری از پرونده های جرایم مواد مخدر، متهم یا خانواده ایشان دیر هنگام نسبت به اخذ وکیل پایه یک دادگستری اقدام مینمایند که مطابق قاعده فقهی “اقرار عقلا علی انفسهم جائز” انکار پس از اقرار مسموع نبوده و متهم بعد از آنکه نزد دادسرا و در مرحله تحقیقات مقدماتی، نسبت به ارتکاب جرم خود اقرار نمود دیگر نمیتواند نزد محکمه منکر حرفها و اظهارات خویش شود. پس از آنجایی که اوراق نخستین هر پرونده کیفری، مهمترین اوراق می‌باشد بهترین تصمیم آن است که از همان ابتدای دستگیری و کشف مواد مخدر، نسبت به اعطای وکالت به وکیل متخصص اقدام نمایید.

از جمله ویژگی‌های عمومی یک وکیل هم داشتن فن بیان قوی، اعتماد به نفس بالا برای دفاع از موکل در جهت پیشبرد پرونده و در نهایت کاستن از مجارات مرتکب است. همچنین از جمله ویژگی های تخصصی یک وکیل مواد مخدر، می توان به تجربه‌های بالا و نمونه پرونده های موفق حوزه مواد مخدر اشاره کرد.

اعدام و نحوه اجرای آن در جرایم مواد مخدر

در جرایم مواد مخدر ، شدیدترین مجازات برای مرتکبین به جرایم مربوط به مواد مخدر مصادره اموال و اعدام است.

در ماه هشتم از قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر در مواردی مثل وارد کردن، ساخت و تولید، توزیع، نگهداری یا حمل مواد مرفین، کوکایین، هروئین مجازات بسیار سنگینی گریبان گیر فرد مجرم خواهد شد. این مسئله در مورد روانگردان هایی همچون LSD، آمفتامین و غیره بیش از دو کیلوگرم نیز صادق است.

برای اعمال این مجازات سنگین مانند اعدام قاضی وجود چند شرط زیر را در نظر خواهد گرفت در غیر این صورت هرگاه مجرمی بدون مشمولیت یکی از شروط که در پایین ذکر خواهد شد اقدام به حمل یا توزیع بیش از دو کیلوگرم از مواد مخدر مذکور کند؛ اعدام نخواهد شد و مجازات او ۳۰ سال حبس و مصادره اموال خواهد بود.

  1. مجرم سردسته باند توزیع مواد مخدر باشد.
  2.  سرمایه گذاری یا هرگونه پشتیبانی مالی کرده باشد.
  3. از کودکان و نوجوانانی که سن زیر هجده سال دارند یا افراد مجنون در ارتکاب جرم استفاده کند.
  4.  سابقه محکومیت بیشتر از پانزده سال به دلیل ارتکاب جرایم مشابه داشته باشد.
    استفاده از سلاح گرم توسط مرتکب یا مباشرین حین ارتکاب جرم.

چرا در دعاوی مربوط به مواد مخدر به وکیل نیاز داریم؟

جرم مواد مخدر نیازمند وکیلی قابل و باتجربه درخصوص ارائه بهترین دفاع میباشد. بهترین وکیل کسی است که علاوه بر داشتن دانش، مهارت و اشراف بر فن وکالت و قوانین مربوطه، دارای خصوصیاتی از قبیل صداقت و دلسوزی نیز باشد.

یک وکیل باید صادق و دلسوز برای موکل خویش باشد. زیرا در بسیاری از پرونده های کیفری با موضوع انواع جرایم مواد مخدر، نتیجه حاصله از ارتکاب جرم که دستگیری و به زندان افتادن مرتکب میباشد، دامنگیر خانواده های مرتکب هم میشود. چه بسا بسیاری از متهمان بیگناه می‌باشند اما طریقه دفاع از اتهام انتسابی را نمیدانند یا به دلیل مشکلات مالی فراوان و سن کم و از روی بی تجربگی و خامی برای نخستین بار است که دست به ارتکاب این نوع از جرایم زده اند. لذا با ارائه دفاع قانونی و مناسب از متهم میتوان سرنوشت روشنی را برای وی رقم زد.

زیرا در جرائم مربوط به مواد مخدر شخص متهم به طور حتم مجازات می شود.

اما با وجود یک وکیل مواد مخدر می‌توان راحت تر از حق و حقوق خود در دادگاه و مراجع قضایی دفاع کرد و متقابلا برای اینکه وکیل هم بتواند به خوبی در دادگاه از موکل خود دفاع کند شخص متهم باید تمامی شواهد و مدارک مربوطه را در اختیار وکیل خود قرار دهد و با ایمان به رازداری و امانت داری وکیل تمامی مواردی که میتواند مجازات او را تعیین کند یا کاهش دهد را با وی در میان بگذارد.

دریافت وکیل

مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره. برا دریافت و رزرو وقت مشاوره با شماره تلفن های 09128719258 و 09150806049 با ما در ارتباط باشید. مارا در شبکه های اجتماعی با ایدی rahkarlaw دنبال کنید.
راهکار وکیل همراه شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *