طرح دعوای حجر به طرفیت شخصی که ادعای حجر وی شده | مرکز حقوقی راهکار

✍ طرح دعوای حجر به طرفیت شخصی که ادعای حجر وی شده است، بر خلاف موازین قانونی است.
🅾️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
⭕️ جزئیات نظریه
✅ شماره نظریه : 348/96/7
✅ شماره پرونده : 59-11-535
✅ تاریخ نظریه : 1396/02/16
⭕️ استعلام :
1-آیا در دعوی حجر از سوی محکومٌ علیه محجور که حکم حجر علیه وی صادر شده می تواند حق تجدیدنظرخواهی خود را بر اساس ماده 333 ق.آ.د.م ساقط کند یا خیر؟ آیا حکم غیرقطعی حجر آثار حقوقی و از جمله ممنوعیت توافق و انشاء قرار داد را دارد و یا اینکه اثری ندارد و توافق صحیح نیست چرا که حکم حجر کشفی است و یا اسقاط حق اعتراض و قطعی شدن رأی کشف بر بطلان کلیه توافق ما از تاریخ حجر مثلا قبل از شروع دادخواهی دارد و کشف بر بطلان کلیه توافق های موخر دارد این مورد چگونه تفسیر می شود؟ 2-چنانچه عقیده اعمال برآثار حقوقی بر رأی غیرقطعی است یا دادخواست تجدیدنظرخواهی آن از سوی محکومٌ¬علیه محجور قابل پذیرش است یاخیر؟ چرا که با تلقی حجر از تجدیدنظرخواهی ممنوع می گردد.
⭕️ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
طرح دعوای حجر به طرفیت شخصی که ادعای حجر وی شده است، بر خلاف موازین قانونی است. بنابراین، چون چنین شخصی طرف دعوا تلقی نمی¬شود، توافق او با مدعی حجر توافق طرفین دعوا تلقی نمی شود تا مشمول ماده 333 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی 79 باشد.
⭕️ مستندات:
✅ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب در امور مدنی:
‌ماده ۳۳۳ – درصورتی که طرفین دعوا با توافق کتبی حق تجدیدنظرخواهی خود را ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود‌مگر درخصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادرکننده رأی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *