یکی از مهم‌ترین نهادها درزندگی اجتماعی هر فرد، ازدواج است که به دو صورت دائمی و موقت شناخته شده است. درازدواج نیز مانند دیگر توافقات وجود سندی که شروط و جزئیات را شرح دهد و وقوع آن را اثبات کند، الزامی است.

سند ازدواج چیست؟

سند ازدواج سندی رسمی و قانونی برای اثبات پیوند زناشویی بین مرد و زن است که به آن قباله ازدواج یا برگه ازدواج نیز گفته می‌شود. در اختیار داشتن این سند برای طلاق، درخواست مهریه، گرفتن شناسنامه فرزندان، مهاجرت، وام ازدواج و موارد مهم دیگر، الزامی است.

 

دریافت سند ازدواج المثنی

گم شدن سند ازدواج مانند دیگر اسناد مهم مانند شناسنامه و کارت ملی، نیازمند انجام اقداماتی برای پیدا شدن است. مدارک پیدا شده توسط دیگران به اداره‌های پست ارسال می‌شوند. اولین اقدام قانونی جهت جلوگیری از سوء استفاده، اعلام مفقودی سند ازدواج شما به مراجع قضایی است. در صورت گم شدن سند ازدواج شما تا شش ماه زمان دارید تا آن را از اداره پست دریافت کنید؛ درغیر اینصورت بعد از شش ماه مدارک شما معدوم خواهد شد.

علاوه براین، اعلام مفقود شدن سند ازدواج شما به محل صدور سند ازدواج خود، فرآیند دریافت سند ازدواج المثنی را آسان‌تر می‌کند. با مراجعه به دفترازدواج، رونوشت سند ازدواج که با اصل آن برابری می‌کند را دریافت خواهید کرد.

به گفته وکلا و متخصصان شهرداد، امکان جعل سند در هنگام دریافت رونوشت سند ازدواج خود مانند دیگر مدارک وجود دارد. مشورت و مشاوره حقوقی با تیم خبره شهرداد از بروز هر گونه مشکل جلوگیری می‌کند.

شروط سند ازدواج

در شروط ضمن عقد در سند ازدواج وعقدنامه‌های رسمی مسائل متعددی را ذکر می‌کند که مرد و زن می‌تواند همه یا بخشی از آن را قبول کنند. این شروط شامل دو بند است:

بند الف (شرط تصنیف اموال): به موجب این شرط هرگاه مرد بخواهد همسر خود را طلاق دهد و طلاق به دلیل تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار و وی نباشد، مرد باید تا نصف اموالی را که در دوران زندگی مشترک با زن به دست آورده به صورت بلاعوض به زن منتقل کند.

بند ب (وکالت بلاعزل برای زن): با توجه به 12 بند زیر، در صورت اثبات هر کدام از آنها به زن وکالت طلاق داده خواهد شد. 12 مورد ذکر شده در سند ازدواج عبارتند از:

 1. استنکاف شوهر از دادن نفقه زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تائید نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبارا ایفا هم ممکن نباشد.
 2. سوء رفتار و یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
 3. ابتلاء زوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
 4. جنون زوج در مواردی که موارد فسخ نکاح شرعا ممکن نباشد.
 5. عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی و حیثیت زوجه باشد.
 6. محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثرعجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعا منتهی به پنج سال یا بیشتر باز داشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد
 7. ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل آورد و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
 8. زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند.تشخیص ترک زندگی خانوادگی و تشخیص عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
 9. محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و انجام هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثرارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت وشئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه وعرف و موازین دیگر با دادگاه است.
 10. در صورتیکه پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و یا عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
 11. در صورتیکه زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
 12. زوج همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت ننماید.