ثبت نام پلمپ دفاتر قانونی | مرکز حقوقی راهکار

اعاده حیثیت پس از حکم برائت

نحوه و مراحل ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی از طریق ورود به سایت ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، قابل انجام می باشد. سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، سامانه ای است که از زیرمجموعه های سایت ثبت شرکت ها بوده و از طریق این سامانه، اشخاص تاجر می توانند برای ثبت درخواست پلمپ دفاتر روزنامه و کل خود به صورت اینترنتی اقدام نمایند.

سامانه ثبت شرکت ها یکی از سامانه های زیرمجموعه سایت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بوده که به طور کلی، 8 خدمت را به کاربران خود ارائه کرده که این خدمات عبارتند از :  ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی ، صورت جلسه تغییرات، پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی، اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، درخواست کد فراگیر، پیگیری درخواست و انصراف از درخواست.

یکی از امکانات سامانه ثبت شرکت، پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی می باشد. مطابق مقررات قانون تجارت ، تجار باید هر ساله درخواست پلمپ دو دفتر روزنامه و کل خود را به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند، مامور مربوطه پس از شمارش صفحات دفتر و شماره گذاری تمامی صفحات آن، مشخصات تاجر و تعداد صفحات دفتر را در صفحه اول و آخر نوشته و پس از پلمپ آن ، دفتر پلمپ شده را به آدرس تاجر ارسال می کند.

از آنجا که در حاضر، ثبت درخواست پلمپ دفاتر تجاری از طریق سایت ثبت شرکت ها انجام می گیرد، در این مقاله  به معرفی سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی پرداخته، سپس نحوه ورود به سایت مذکور و نحوه و مراحل ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی را توضیح خواهیم داد.

 

سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی

انجام امور ثبتی اعم از ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکت ها و امور مربوط به آن ها مانند ثبت اینترنتی اظهارنامه دفتر ثبت تجاری و ثبت مربوط به مالکیت معنوی در کشور ما از وظایف سازمان ثبت اسناد و املاک کشور می باشد. در گذشته، درخواست ثبت هر یک از این موارد، به صورت کاغذی و با حضور متقاضی در مرجع ثبت شرکت ها به آن مرجع داده شده و کلیه مراحل ثبت نیز به صورت حضوری مورد پیگیری قرار می گرفت.

اما با مطرح شدن مفهوم دولت الکترونیک در کشور ما و تلاش در جهت تحقق این مفهوم درتمامی ارکان و اجزاء دولت، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور نیز همراستا با این تحولات، تلاش نمود تا با راه اندازی سامانه ها و سایت های اینترنتی، خدمات خود نظیر ثبت شرکت ها را به شکل غیر حضوری و الکترونیکی به متقاضیان خود ارائه نماید.

یکی از سامانه های زیرمجموعه سامانه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سامانه ثبت شرکت ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir بوده که به طور کلی، 8 خدمت را به کاربران خود ارائه کرده که این خدمات عبارتند از : ثبت اینترنتی تاسیس شخصیت حقوقی ، صورت جلسه تغییرات، پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، ثبت اینترنتی درخواست اطلاعات عمومی شخصیت حقوقی، اظهارنامه دفتر ثبت تجاری، درخواست کد فراگیر، پیگیری درخواست و  ثبت اینترنتی انصراف از درخواست در سایت اداره ثبت شرکت ها .

همانطور که ملاحظه می شود، یکی از امکانات سامانه ثبت شرکت، پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی می باشد. از طریق ورود به سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند برای پلمپ دفاتر قانونی خود اقدام نمایند. به همین دلیل، اولین سوالی که مطرح می شود آن است که منظور از پلمپ دفاتر قانونی چیست؟ و اینکه دفاتر قانونی که از دیدگاه قانون گذار، پلمپ آن ها اجباری می باشد، چه دفاتری می باشند؟ بنابراین پیش از آنکه به معرفی سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی بپردازیم، لازم است تا کمی در مورد دفاتر قانونی و نحوه پلمپ آن ها توضیح دهیم.

مطابق ماده 6 قانون تجارت، هر تاجری اعم از حقیقی (انسان) و حقوقی(شرکت ها تجاری) ملزم به نگه داری 4 دفتر می باشد که این دفاتر عبارتند از: دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر دارایی و دفتر کپیه. اما منظور از این دفاتر چیست؟ مواد 7، 8، 9 و 10 قانون تجارت به این سوال پاسخ داده اند.

مطابق ماده 7 قانون تجارت: « دفتر روزنامه دفتری است که تاجر باید همه روزه مطالبات و دیون و داد و ستد تجارتی و معاملات راجع به اوراق تجارتی … و وجوهی را که برای مخارج شخصی خود ‌برداشت می ‌کند در آن دفتر ثبت نماید. »

به موجب ماده 8 قانون تجارت :« دفتر کل دفتری است که تاجر باید کلیه معاملات را لااقل هفته یک مرتبه از دفتر روزنامه استخراج و… هر نوعی را در صفحه مخصوصی در آن دفتر به طور خلاصه ثبت کند. »

دفتر دارایی در ماده 9 قانون تجارت تعریف شده است که مطابق آن :« دفتر دارایی دفتری است که تاجر باید هر سال صورت جامعی از کلیه دارایی منقول و غیر منقول و دیون و مطالبات سال گذشته خود را … در آن دفتر ثبت و امضاء نماید … »

هم چنین بر اساس ماده 10 این قانون :« دفتر کپیه دفتری است که تاجر باید کلیه مراسلات و مخابرات و صورت ‌حساب های صادره خود را در آن به ترتیب تاریخ ثبت نماید. »

در پاسخ به این سوال که دفاتر قانونی که از دیدگاه قانون گذار، پلمپ آن ها اجباری می باشد، چه دفاتری می باشند؟ باید گفت که اگرچه مطابق ماده 11 قانون تجارت، دفاتر فوق، به استثنا دفتر کپیه (یعنی دفتر روزنامه، دفتر کل و دفتر دارایی) باید هر ساله پلمپ شوند؛ اما در حال حاضر، برابر رویه ثبتی تنها پلمپ دو دفتر روزنامه و کل اجباری بوده و مقررات پلمپ دفاتر تجاری، شامل دو دفتر دیگر یعنی دفتر دارایی و کپیه نمی شود.

در پاسخ به سوال مهم دیگر که منظور از پلمپ دفاتر قانونی چیست؟ باید گفت که اشخاص تاجر اعم از شخص حقیقی و حقوقی باید هر ساله درخواست پلمپ دو دفتر روزنامه و کل خود را به مرجع ثبت شرکت ها ارسال نمایند، که در حاضر ثبت درخواست پلمپ دفاتر تجاری از طریق سایت ثبت شرکت ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir انجام می گیرد. مامور مربوطه پس از شمارش صفحات دفتر و شماره گذاری تمامی صفحات آن، مشخصات تاجر و تعداد صفحات دفتر را در صفحه اول و آخر نوشته و پس از پلمپ آن ، دفتر پلمپ شده را به آدرس تاجر ارسال می کند.

با توجه به توضیحات فوق در تعریف سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، می توان گفت سامانه ثبت اینترنتی پذیرش اظهارنامه پلمپ دفاتر قانونی، عنوان سامانه ای است که از زیرمجموعه های سایت ثبت شرکت ها به آدرس irsherkat.ssaa.ir بوده و از طریق این سامانه، اشخاص تاجر اعم از حقیقی و حقوقی می توانند برای ثبت درخواست پلمپ دفاتر روزنامه و کل خود به صورت غیر حضوری و اینترنتی اقدام نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *