بهترین وکیل نفقه در مشهد

بهترین وکیل نفقه در مشهد

دعاوی نفقه یکی از حساس ترین و سخت ترین دعاوی در دادگاه ها هستند و به همین دلیل همواره باید از یک وکیل نفقه با تجربه برای حل مسائل نفقه کمک دریافت کرد. سرکار خانم فرشته محمد حسینی به عنوان یک وکیل نفقه در مشهد سال ها سابقه وکالت در دعاوی گوناگون آماده همراهی شما در تمام مراحل رسیدگی به پرونده نفقه تان می باشند. ایشان در حال حاضر یکی از بهترین وکلای خوب نفقه در مشهد محسوب می شوند. برای ارتباط با بهترین وکیل نفقه در مشهد کافیست تا با ما تماس حاصل نمایید.

نفقه چیست؟

نفقه به معنای تأمین نیازمندی های اولیه و ضروری زندگی است. در ماده 1107 قانون مدنی درباره نفقه این طور آمده است: نفقه عبارت است از: همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، از قبیل: مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه های درمانی و بهداشتی و خادم در صورت عادت یا احتیاج، به واسطه نقصان یا مرض. توجه به این نکته شایان توجه است که قانون گذار در تعریف نفقه از لغت متعارف استفاده نموده است. منظور از واژه متعارف در تعریف نفقه این است که نیازهای متعارف زنی که در خانواده ثروتمند زندگی نموده، با نیازهای زنی که در یک خانواده معمولی یا روستایی زندگی کرده است، متفاوت است. به عبارتی دیگر مقدار نفقه باید با وضعیت اجتماعی زن متناسب باشد و همانطور که پیشتر نیز در مقدمه ذکر شد شرط احتیاج زن به نفقه در پرداخت نفقه به او وجود ندارد. یعنی حتی در صورتی که زن بی نیاز و متمول هم باشد، باز نفقه به او تعلق می گیرد.

نفقه از چه زمانی به زن تعلق می گیرد؟

در اینجا سؤالی مطرح است با این این است که آیا مرد باید از زمان جاری شدن خطبه عقد، نفقه پرداخت کند یا از زمان آغاز زندگی مشترک. مطابق با قانون، از لحظه جاری شدن عقد، رابطه زوجیّت بین مرد و زن برقرار می شود و به موجب رابطه، زن حق دریافت نفقه بر شوهرش دارد. اما از زمان جاری شدن عقد تا زمان تمکین خاص زن (رابطه زناشویی)، نفقه به او تعلق نمی گیرد. اما از وقتی که زوجه برای ازدواج و شروع زندگی اعلام آمادگی نماید، حق دریافت نفقه برای او محفوظ است. همچنین، به زنی که حضور در خانه شوهر و آغاز زندگی مشترک و زناشویی را منوط به پرداخت مهریه کرده باشد، نفقه تعلق می گیرد. زن این حق را دارد که تا مهریه به او تسلیم نشده، از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، اجتناب نماید. مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود. در طلاق رجعی ( به معنای طلاقی است که مرد می تواند در مدت عده، به زن رجوع نماید) مرد باید در زمان عده (سه ماه و ۱۰ روز پس از ثبت طلاق) به همسرش نفقه پرداخت کند. اما در صورت صدور حکم طلاق به دلیل عدم تمکین و عدم اطاعت زن، نفقه به او تعلق نمی گیرد. در طلاق بائن (به معنای طلاقی است که در آن، مرد نمی تواند به زن رجوع نماید) و در فسخ نکاح نیز نفقه ای به زن تعلق نمی گیرد.

سقوط نفقه به چه معناست؟

در قانون مواردی پیش بینی شده که باعث سقوط نفقه می شود، یعنی زن، حق مطالبه و دریافت نفقه از شوهرش را ندارد. چنانچه در قانون آمده است، نفقه به زن ناشزه تعلق نمی گیرد. ناشزه به زنی گفته می شود که حقوق شرعی و قانونی همسرش را ادا نمی کند و از او تمکین عام (سکونت در منزل شوهر و ادای وظایف همسری) و تمکین خاص ندارد. هر گاه زوجه بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت اجتناب کند، مستحق دریافت نفقه نیست. در نتیجه، عدم تمکین و عدم انجام وظایف زوجیت، حق دریافت نفقه را از بین می برد و باعث سقوط نفقه می گردد.

بهترین وکیل نفقه در مشهد

انواع دعوی مرتبط با نفقه چیست؟

هر کس با داشتن استطاعت مالی، نفقه زن خود را در صورت تمکین ندهد، یا از تأدیه نفقه سایر اشخاص واجب النفقه امتناع نماید، دادگاه او را از سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می نماید. در نتیجه، عدم پرداخت نفقه توسط شوهر، جرم است و زن می تواند نفقه را به دو صورت حقوقی و کیفری از طریق محاکم قضایی مطالبه و دریافت کند.

استطاعت مالی مرد چه تاثیری در پرداخت نفقه دارد؟

استطاعت مالی مرد از شرایط واجب شدن نفقه زوجه نیست، اما همین مسئله استطاعت مرد، جزو شرایطی است که تحقق جرم مرد در عدم پرداخت نفقه است. این جمله به این معنی است که مردی که به خاطر ترک پرداخت نفقه مجازات تعزیری می گردد که با وجود استطاعت مالی، از پرداخت نفقه زن اجتناب نموده باشد. در این امر، تشخیص این مسئله که آیا مرد در زمان ترک پرداخت نفقه، استطاعت مالی داشته یا نه، برعهده دادگاه است. در صورتی که مرد فقط استطاعت پرداخت بخشی از نفقه زن را داشته باشد و از پرداخت همان قسمت هم اجتناب کرده باشد، مشمول ماده 642 شده و مجرم شناخته می شود.

ضمانت اجرایی برای عدم پرداخت نفقه چیست؟

در صورتی که شوهری از پرداخت نفقه به زن خود اجتناب نماید، زن این حق را دارد که علیه او شکایت نموده و هم این که علیه او دادخواست حقوقی را به دادگاه تسلیم نماید.

چگونه می توان در زمینه پرداخت نفقه شکایت کیفری کرد؟

زوجه این امکان را دارد که در یک برگ معمولی شکایت خود را نسبت به شوهر مرقوم نموده و به دادگاه تسلیم نماید، دادگاه در این شرایط در سریعترین زمان ممکن به شکایت او رسیدگی می نماید و شوهر باید نفقه را در سریعترین زمان ممکن بپردازد. در صورتی که مرد نسبت به واریز نفقه اجتناب کند، باعث خواهد شد تا او راهی زندان شود. زن این حق را دارد که از طریق شکایت کیفری نفقه زمان حال را دریافت نموده و نفقه گذشته نیز با ارائه دادخواست به دادگاه قابل پیگیری است. براساس ماده ۶۴۲ قانون مدنی هر کسی که با وجود استطاعت مالی و تمکین زن، نفقه زن و فرزندان خود را پرداخت نکند، دادگاه او را حداقل به ۳ ماه و یک روز تا حداکثر ۵ ماه به زندان محکوم می کند.

مرکز حقوقی راهکار با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی

نحوه ارائه دادخواست حقوقی چگونه است؟

زن می تواند دادخواست خود را در دو نسخه تنظیم نموده و به دادگاه تسلیم نماید. زوجه باید در دعوی نفقه تمبری را باطل نماید. حتی این حق را دارد که از شوهر خود درخواست نماید تا هزینه دادرسی را نیز بپردازد، در صورتی که مرد نسبت به پرداخت نفقه ناتوان باشد، یا از واریز نفقه اجتناب نماید، یا هیچ مالی را به زن پرداخت نکند، در این صورت زوجه می تواند درخواست طلاق نماید.

معسر چه کسی است؟

اگر زوجه توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشد، می تواند دادخواست اعسار بدهد و در صورت اثبات عدم استطاعت در پرداخت هزینه دادرسی معاف می گردد. معسر به کسی گفته می شود که به واسطه عدم کفایت دارایی یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد. اعسار به وضعیت شخص غیر تاجری گفته می شود که به دلیل عدم دسترسی به مال خود یا کافی نبودن دارایی، قدرت پرداخت دیون (بدهی ها) یا هزینه دادرسی خود را نداشته باشد.

فواید داشتن بهترین وکیل نفقه در مشهد

شما ابتدا باید ازیک وکیل خانواده مشاوره بگیرید سپس به او وکالت بدهید که بتواند کارهای شما را پیگیری کند. و دیگر نیازی نیست شما در دادگاه حاضر شوید.
با داشتن وکیل نفقه زن زمان دادرسی کاهش میابد.
اگر نفقه تعیین شود و حکم اجرا شود مرد موظف است که آن را بپردازد. در غیر این صورت وکیل می تواند جلب شوهر زن را بگیرد.

اگر زوج نخواهد نفقه زوجه را بپردازد وکیل طلاق توافقی می تواند تمام دارایی مرد را توقیف کند.
اگر زن دیگر نخواهد با آن مرد زندگی کند. وکیل نفقه زن و خانواده می تواند به راحتی با تکیه بر نپرداختن نفقه حق طلاق زن را به دست آورد.

هزینه ی اخذ وکیل نفقه چگونه است؟

هزینه وکیل نفقه بسته به عوامل مختلفی، از جمله پیچیدگی پرونده، تجربه وکلای نفقه، و شهر محل دادرسی، متفاوت است. به طور کلی، هزینه وکیل نفقه به صورت توافقی بین وکیل و موکل تعیین می‌شود.

شماره تماس بهترین وکیل نفقه در مشهد

شما می توانید جهت ارتباط با سرکار خانم فرشته محمد حسینی، بهترین وکیل نفقه در مشهد، با شماره تلفن 09150806049 و یا 09128719258 تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *