بررسی عدم احراز سمت|راهکار

بررسی عدم احراز سمت

در این مقاله قصد داریم تا به بررسی موضوع عدم احراز سمت در حین تقدیم دادخواست و همچنین مفهوم نمایندگی بپردازیم.عدم احراز سمت در حین تقدیم دادخواست از ایراداتی است که بر اساس بند ۸۴ و ماده ۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باعث می شود تا دعوا رد شود.این ایراد تنها برای نماینده صدا میک ند و برای اصیل نمی توان آن را مطرح کرد.

مفهوم ایراد عدم احراز سمت

در مرحله اقامه دعوا، ایراد عدم احراز سمت به این معناست که شخصی به نمایندگی از خواهان دادخواست داده، اما قانونا چنین امکان یا اختیاری نداشته باشد. سمت نداشتن در دعوا، ویژه حالتی است که نماینده در دادرسی مداخله کرده باشد و تقدیم دادخواست به اصالت نیازی به اثبات سمت دادخواست دهنده ندارد.

آنچه در مورد اصیل اهمیت دارد، ذی نفعی وی در دعواست؛ به عبارت دیگر، فقد سمت اصیل در دعوا تنها می تواند ناشی از بی نفعی وی باشد و حالت دیگری ندارد. برای مثال، اگر شخصی که در زمان اقامه دعوایی که فرع بر مالکیت اوست، مالک نباشد، یا وارث در حالی که مورث زنده است، دعوایی در حدود اختیارات و حقوق مورث طرح کند، دعوای او به جهت بی نفعی مردود است و بحث عدم سمت مطرح نمی شود.

معیار تشخیص اصالت یا سمت، کارت ملی و شناسنامه یا سایر مدارک احراز سمت و مدارکی مانند پروانۀ وکالت یا قیم نامه می باشد. بنابراین اگر شخصی واقعا پدر صغیر باشد، اما در شناسنامه صغیر شخصات شخص دیگری به عنوان پدر وی ذکر شده و او فوت نموده باشد، تا زمانی که پدر واقعی ادعای نسب خود را اثبات نکرده، نمیتواند بهعنوان ولی قهری از جانب صغیر اقدام نماید.

مرکز حقوقی راهکار
مرکز حقوقی راهکار با همکاری برترین وکلای متخصص و مجرب، مشاوره و وکالت در امور حقوقی و کیفری رو به عهده میگیره.

ایراد عدم احراز سمت، متفاوت از وضعیتی است که نمایندۀ خواهان یا خوانده در واقع سمت دارد، اما مدرک سمت وی ارا ئه نشده است. در حالت اخیر، دادگاه باید حسب مورد به اصیل و یا نماینده اخطار نماید تا مدرک احراز سمت را به دادگاه ارا ئه کند. گاهی در رویۀ قضایی گفته شده، ضمانت اجرا ی عدم ارا ئۀ مستندات سمت خواهان، منوط به ایراد خواندۀ دعواست و دادگاه نمی تواند رسما به این امر استناد نماید. در حالی که دادگاه راسا می تواند طی اخطاریه ای ارا ئۀ مدرک سمت نمایندۀ هریک از اصحاب دعوا را درخواست کند. زیرا چه بسا چنین مدرکی وجود نداشته.

مهلت طرح ایراد عدم احراز سمت

ایراد عدم احراز سمت خواهان ، خوانده و وکیل ، از جمله ایرادات و موانع رسیدگی به دعوا در دادگاه می باشد ؛ به همین دلیل هم احکام مربوط به ایراد عدم احراز سمت نماینده ضمن همین مبحث مورد بررسی قرار گرفته است که یکی از مهم ترین نکات آن ، مهلت زمانی طرح ایراد عدم احراز سمت در دادگاه می باشد که به موجب ماده 87 قانون آیین دادرسی مدنی تمامی ایرادات و اعتراضات از جمله ایراد عدم احراز سمت باید تا پایان اولین جلسه دادرسی به عمل آید ؛ مگر این که سبب ایراد متعاقبا حادث شود . لذا زمان طرح ایراد عدم احراز سمت ، اصولا تا پایان اولین جلسه دادرسی است ؛ مگر اینکه ایراد عدم احراز سمت بعدا به وجود آید که در این صورت ، می تواند بعدا نیز این ایراد را مطرح نمود.

 

مرکز حقوقی راهکار
دریافت مشاوره حقوقی از مرکز حقوقی راهکار

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *