بذل مهریه در قبال طلاق|راهکار

باید بدانیم بذل مهریه به معنای بخشیدن مهریه توسط زوجه در ازای طلاق میباشد. بذل مهریه در طلاق خلع و طلاق مبارات انجام میپذیرد.
خلع و مبارات دو شیوه طلاق در طلاق توافقی هستند که در آن زن با دادن مالی به شوهر از وی طلاق میگیرد.
زوجه در حالت های مختلف میتواند مهریه خود را ببخشد و در قبال آن طلاق خود را از زوج بگیرد. با توجه به اهمیت این موضوع در ادامه برخی از این شرایط را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

طلاق توافقی و بذل مهریه

در طلاق توافقی زوجین معمولاً برای سهولت در امر طلاق با یکدیگر در مورد تمامی موضوعات مهم زندگی از جمله حضانت فرزندان و مهریه به توافق میرسند.
در حقیقت اساس و پایه طلاق توافقی بر مبنای توافق زن و شوهر در مورد تمامی موضوعات زندگی است. حل مسایل مالی از جمله مهریه نیز مهمترین موضوع مورد توافق زوجین است.
اگر توافقات زوجین نباشد طلاق باید به صورت یکطرفه مطرح شود. همچنین وجود توافق مشترک است که مبنای این نوع از طلاق خواهد بود . در طلاق توافقی بحث رسیدن به یک توافق اصولی در مورد نحوه مطالبه مهریه ، مورد قبول طرفین قرار میگیرد.
بنابراین در توافقنامه طلاق توافقی زن با شوهر خود توافق میکند که یا همه و یا بخش عمده مهریه خود را بذل نماید و طلاق را بپذیرد.
در هر حال ، حاصل این توافقات از نظر قاضی دادگاه مورد توجه قرار خواهد گرفت . از اینرو قاضی بر مبنای تصمیمات و توافقات زوجین عمل خواهد نمود. گواهی عدم امکان سازش نیز بر همین مبنا صادر خواهد شد.
با توجه به اینکه طلاق توافقی معمولاً از طریق طلاق خلع انجام میپذیرد لذا زوجه در ایام عده میتواند به آنچه بذل کرده است رجوع کند.
برای انجام این کار زوجه میتواند در ایام عده به دفترخانه ای که صیغه طلاق را جاری نموده مراجعه و درخواست رجوع به مابذل کند. یعنی آنچه را که بخشیده دوباره دریافت کند. این بدان معنا است که زن باکره یا یائسه از چنین شرطی برخوردار نیست.

بخشش مهریه در ازای حضانت فرزند

مستند به ماده ۱۱۶۸ قانون مدنی ، حضانت فرزند دختر و پسر تا ۷ سالگی با مادر است و پس از هفت سالگی تا سن بلوغ فرزند ، حضانت با پدر است. پس از آن قاضی بر مبنای نظر فرزند ، مقرر می کند که فرزندان با کدامیک از والدین خود به ادامه زندگی بپردازند.
اما به رغم قانون مقرر ، گاهی زوجه در قبال بخشش مهریه ، حضانت فرزند را بر عهده میگیرد و یا بالعکس حضانت را به پدر واگذار میکند و در این مورد با زوج به توافق میرسد . دادگاه نیز بر همان مبنا عمل خواهد کرد.

بذل مهریه در ازای وکالت در طلاق

قانون مدنی ، وکالت در طلاق یا حق طلاق را متعلق به مرد میداند و فقط در موارد مشخص و معدود ، زن می تواند از دادگاه تقاضای طلاق نماید.
در زمان عقد ازدواج ، یکی از مهمترین شروط ، شرط وکالت زن برای طلاق است. وکالت در طلاق بدین معنا است که مرد ، حق طلاق خود را به زن می دهد و در نتیجه، زن وکیل مرد در استفاده از حق طلاق خواهد شد. وکالت در طلاق ، هم ضمن عقد نکاح و هم بعد از آن از طریق دفاتر اسناد رسمی قابل دریافت است.

مرکز حقوقی راهکار

اقرارنامه و بخشیدن مهریه

در مواردی برخی زوجه بر مبنای اقرارنامه محضری ، تایید میکند که مهریه خود را دریافت نموده است. بدین صورت که زن به یک دفترخانه اسناد رسمی مراجعه میکند. در دفترخانه زوجه ، یک اقرارنامه محضری به امضا میرساند که بر مبنای آن ، مهریه خود را از همسرش دریافت نموده است.

اقرارنامه محضری و بذل مهریه

ممکن است در مواردی زوجه به دفترخانه اسناد رسمی مراجعه و اقرارنامه رسمی را به تایید برساند. بدین صورت که اقرار نماید مهریه خود را بذل نموده (بخشیده) است.
باید توجه نمود چنانچه زن چنین اقرارنامه هایی را در دفترخانه اسناد رسمی به امضا برساند دیگر نمیتواند بذل مهریه و یا دریافت آن را مورد انکار قرار دهد. زیرا بر اساس قانون ، «انکار بعد از اقرار مسموع نیست». بویژه اگر اقرارنامه به صورت رسمی تنظیم شده باشد.

هبه نامه و صلح نامه در ازای مهریه

گاه زوجه طی عقود رسمی و یا غیر رسمی و دست نویس ، مهریه خود را به شوهرش میبخشد یا به تعبیر حقوقی ، آن را هبه میکند. در هبه ، فرض بر این است که زوجه با اختیار کامل و در کمال صحت و سلامت عقلی ، مهریه خود را به شوهرش بخشیده است.
در مورد هبه برخی دادگاهها با این استدلال که زوجه می تواند به آنچه بخشیده رجوع کند ، آراء موافق صادر میکنند. اما برخی دادگاهها نیز خلاف آن عمل میکنند. استدلال این قبیل دادگاهها ماده ۸۰۶ قانون مدنی است که مقرر میدارد : «هر گاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد حق رجوع ندارد»

در قرارداد صلح معوض هم زوجه میتواند در قبال دریافت یک چیز ، مهریه خود را صلح میکند. مثلاً ممکن است در قبال دریافت هزینه سفر مکه یا کربلا ، مهریه خود را صلح نماید.
ابراء مهریه و عدم امکان رجوع به آن
مستند به ماده ۲۸۹ قانون مدنی ، «ابرا عبارت از این است که دائن از حق خود به اختیار صرف نظر نماید». ممکن است زوجه ، مرد را از مهریه که بر ذمه او قرار دارد ، بری کند. به این نوع از صرف نظر کردن از مهریه ، ابراء میگویند.
ابراء میتواند در قالب یک دست نوشته ساده و یا سند رسمی باشد. سندی که دائر بر ابراء ذمه است ، امکان رجوع به ما قبل وجود ندارد.

بذل مهریه زوجه باکره در طلاق

از آنجا که مهریه زوجه باکره نصف مهریه زوجه غیر باکره است لذا در بذل مهریه در قبال طلاق نیز چون مهریه زوجه نصف مهریه واقعی او است لذا باید در متن دادخواست ذکر شود که زوجه” مهریه استحقاقی” را در قبال طلاق خلع بذل کرده است.

دریافت وکیل

گروه وکلای راهکار با مدیرت وکیل فرشته محمد حسینی و سابقه درخشان و پرونده های موفق طی سال های اخیر آماده بررسی پرونده های قضایی و مشاوره های تخصصی در حوزه های مختلف حقوقی می باشد. با اعتماد به وکلای پایه یک دادگستری این موسسه می توانید از استیفای کامل حقوق قانونی خود اطمینان خاطر داشته باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *