اعتراض به دیوان عدالت اداری | مرکز حقوقی راهکار

قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در سال۱۳۹۲/۰۳/۲۵ به تصویب رسید این قانون متشکل از 5 بخش است که شامل: تشکیلات ، آیین دادرسی،اعاده دادرسی، اجرای احکام، سایر مقررات بخش دوم شامل دو فصل است : صلاحیت و ترتیب رسیدگی این قانون ناسخ قوانین قبلی دیوان عدالت اداری و مصوب ۱۳۸۷ و ۱۳۷۹ و از ۱۲۴ ماده تشکیل شده است. در ادامه در مورد خدمات این سازمان و نحوه اعتراض به دیوان عدالت اداری توضیحات بیشتری داده خواهد شد.

دیوان عدالت اداری

دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی به شکایات مردم و اشخاص حقوقی علیه سازمان ها، ماموران و آیین‌نامه‌های دولتی است. بدیهی است طبق قانون دیوان، سازمان های دولتی یا عمومی غیردولتی در دیوان در مرحله بدوی نمی توانند در مقام شاکی باشند و صرفا می توانند در مرحله تجدیدنظر در مقام معترض به رای بدوی دیوان شکایت کنند. لازم به ذکر است سازمان های دولتی امکان طرح درخواست های اعمال ماده 79 و اعلام تعارض آرا و ابطال مصوبه را نیز دارند.

سامانه ساجد و خدمات آن

سامانه ساجد، سامانه ثبت و پیگیری درخواست و دادخواست های ارباب رجوع در دیوان عدالت اداری است. در حال حاضر این موارد در سامانه ساجد انجام می شود:
– ثبت دادخواست های بدوی (اولیه) و تجدیدنظر
– ثبت و پیگیری درخواست اعمال ماده 79 (درخواست بررسی مجدد رای شعبه، توسط رییس دیوان)
– ثبت و پیگیری درخواست ماده 89 (درخواست بررسی تعارض آرای شعب و صدور رای وحدت رویه) از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری
– ثبت دادخواست اعاده دادرسی (ماده 98)
– ثبت دادخواست اعتراض ثالث (ماده 57)
– ثبت دادخواست ورود ثالث (ماده 55)
– ثبت و پیگیری درخواست ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان (درخواست ماده 80)
– ارسال پاسخ اخطار رفع نقص، ارسال لوایح و نامه ها به بخش های مختلف در دیوان عدالت اداری
– درگاه گزارش دهی مصوبات و مقررات مانع تولید و جهش اقتصادی

دسترسی به سامانه ساجد

سامانه ساجد از طریق آدرس sajed.divan-edalat.ir (در ابتدای آدرس، www وارد نکنید) قابل دسترس است. جهت استفاده از این سامانه لطفا از بروز بودن نسخه مرورگر خود مطمئن شوید. به منظور برخورداری از بهترین تجربه کاربری با سامانه ساجد، پیشنهاد می شود از مرورگر Google Chrome استفاده نمایید.

ثبت شکایت اعاده دادرسی

با توجه به ماده 98 قانون دیوان عدالت اداری برای احکامی که قطعی شده باشند، در موارد زیر می توان تقاضای اعاده دادرسی نمود:
الف: حکم خارج از موضوع شکایت صادر شده باشد.
ب: حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد.
ج: در مفاد حکم، تضاد وجود داشته باشد.
د: حکم صادره شده با حکم دیگری در خصوص همان دعوی و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه یا شعبه دیگری صادر شده است، متعارض بوده بدون آنکه سبب قانونی موجب این تعارض باشد.
ه: حکم، مستند به اسنادی باشد که پس از صدور، جعلی بودن یا عدم اعتبار آنها به موجب حکم مراجع صالح قانونی ثابت شده باشد.
و: پس از صدور حکم، اسناد و دلایلی به دست آید که دلیل حقانیت و درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و دلایل یاد شده در جریان دادرسی در اختیار وی نبوده است.

ثبت شکایت ورود ثالث

طبق ماده 55 قانون دیوان عدالت اداری، هرگاه شخص ثالثی در موضوع پرونده مطروحه در شعبه دیوان، برای خود حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین؛ ذینفع بداند، می تواند با تقدیم دادخواست، وارد دعوی شود.
در صورتی که دادخواست مذکور قبل از صدور رأی واصل شود، شعبه بعد از ارسال دادخواست به طرفین دعوی و وصول پاسخ آنان با ملاحظه پاسخ هر سه طرف، مبادرت به صدور رأی می نماید.

هزینه دادرسی در دیوان عدالت اداری

  • هزینه دادرسی در مرحله بدوی 20 هزار تومان
  • هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر 40 هزار تومان
  • هزینه دادرسی در ماده 79 رایگان
  • هزینه دادرسی در هیات عمومی رایگان

اعتراض به دیوان عدالت اداری

همانند هر موضوع قانونی دیگر مثلا برای شکایت از شهرداری به دیوان عدالت اداری و همجنین برای شکایت از تامین اجتماعی به دیوان عدالت اداری بایستی دادخواستی با متن شکایت برای دیوان ارسال گردد.

بعد از صدور رای از جانب دیوان شما این حق را خواهید داشت که به رای صادره از شعبه بدوی اعتراض نموده و تجدیدنظر خود را ثبت نمایید. در این مرحلع چنانچه تمامی ملزومات و تشریفات از جمله رعایت موعد طرح دادخواست در موعد قانونی که راجع به این امر اعلام شده و سایر مراتب دادرسی که موجب می گردد خواسته شما رد گردیده نشود مراعات شده باشد پرونده برای رسیدگی ماهوی به شعبه تجدیدنظر ارسال می شود.

نتیجه اعتراض به دیوان عدالت اداری

پس از اعتراض به دیوان عدالت اداری رای صادره در دو حالت صادر می گردد:

  1. اعتراض شما پذیرفته شده و رای صادره نقض خواهد شد.
  2. اعتراض شما در شعبه تجدید نظر خواه پذیرفته نشده و دیوان رای صادر شده از شعبه بدوی را تایید نموده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *