ابرا مهریه|راهکار

چگونگی طرح دعوای ابطال ابرا مهریه

در بسیاری از موارد ممکن است زوجه در معیت همسر خود به دفترخانه ثبت اسناد رسمی رفته و با تنظیم اقرارنامه رسمی، ذمه همسر را از پرداخت مهریه مبری کند. در صورت وجود برخی از شرایط قانونی خاص، می توان دعوای اعلام بطلان اقرارنامه را در دادگاه عمومی و حقوقی طرح کرد. طرح این دعوی مستلزم داشتن تخصص و دانش حقوقی کافی در این زمینه می باشد. بنابراین توصیه می شود پیش از تصمیم گیری در خصوص طرح این دعوی با یک یا چند نفر وکیل دادگستری مشاوره حقوقی داشته باشید.
طرح دعوای ابطال ابرا مستلزم نگارش و تنظیم دادخواست است. به موجب ماده 10 قانون حمایت خانواده رسیدگی به کلیه امور مربوط به مهریه یا صداق، در صلاحیت دادگاه خانواده قرار دارد. دادخواست فرم چاپی خاصی است که توسط خواهان یا وکیل مهریه او تنظیم می شود و رسیدگی حقوقی بر مبنای آن شکل می گیرد. دادخواست ابطال ابرا باید دربردارنده موضوعات زیر باشد:
نام و مشخصات خواهان؛ در این دعوی خواهان زوجه ای است که می خواهد ابرا مهریه را باطل کرده و مهریه را مطالبه کند.
نام و مشخصات خوانده؛ خوانده در این دعوی شوهر است. علاوه بر شوهر اشخاص دیگری مثل سردفتر اسناد رسمی نیز ممکن است به عنوان خوانده ذکر شوند.
موضوع خواسته و بهای آن؛ یکی دیگر از موضوعاتی که باید در دادخواست ذکر شود، موضوع خواسته می باشد. در مورد دعوای مورد بحث موضوع خواسته عبارت است از:« اعلام بطلان اقرارنامه ابرا مهریه».
دلایل و منضمات؛ در این ستون خواهان یا وکیل او می بایست کلیه اسناد و مدارکی که به استناد آن تقاضای بطلان اقرارنامه را دارد بیان کند. همچنین اگر خواهان برای اثبات ادعای خود به شهادت شهود استناد می جوید، نام و مشخصات شناسایی شهود را نیز باید در این ستون ذکر نماید.

مرکز حقوقی راهکاررا

شیوه رسیدگی و صدور حکم

پس از وصول پرونده و پیوست های آن در دادگاه خانواده، وقت رسیدگی توسط مدیر دفتر تعیین شده و زوجین و وکلای آنان احضار می شوند. همچنین شهود، مطلعین و سایر افرادی که حضور آنان در جلسه رسیدگی ضروری است، احضار می شوند. پس از تشکیل جلسه دادرسی دادگاه خواسته خواهان را مورد بررسی قرار می دهد و اظهارات طرفین را در خصوص آن استماع می کند. پس از بررسی محتویات پرونده و اظهارات طرفین، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام می کند. چنانچه دادگاه خواهان یا زوجه را صاحب حق تشخیص دهد، حکم اعلامی مبنی بر بطلان اقرارنامه رسمی صادر می کند. در این صورت زوجه می تواند مهریه خود را از شوهر مطالبه کند. اگر شوهر از حکم دادگاه سر باز زند و از پرداخت مهریه به زوجه خودداری کند، به درخواست زوجه حبس می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *