وکیل ملکی

وکیل شهرداری در مشهد
مجله حقوقی

وکیل شهرداری در مشهد

وکیل شهرداری با حداقل مدرک کارشناسی حقوق، داشتن پرونده وکالت و به واسطه داشتن قرارداد وکالت از سوی موکل، می‌تواند امور پرونده مرتبط با شهرداری

ادامه مطلب »
مجله حقوقی

مفاهیم ابتدایی حقوق

۱. حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است. ۲.

ادامه مطلب »