مقابله با پالایش شکن ها

قوانین و مصوبات

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص مقابله با پالایش‌شکن‌ها (فیلترشکن‌ها)|راهکار

مصوبه شورای عالی فضای مجازی درخصوص بررسی راهکارهای افزایش میزان سهم ترافیک داخلی و مقابله با پالایش‌شکن‌ها ۱- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با همکاری

ادامه مطلب »