قرارداد کار

نحوه شکایت از کارفرما|راهکار
مجله حقوقی

نحوه شکایت از کارفرما|راهکار

معمولا بسیار پیش می‌آید که کارفرمایان، کارگران یا کارمندان خود را بیمه نمی‌کنند یا حقوق و مزایای آنها را پرداخت نمی‌کنند امّا قانون برای این

ادامه مطلب »
ابطال بخشنامه‌ای که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت یا کسب معافیت از خدمت وظیفه عمومی را باطل محسوب می‌کرد
اخبار حقوقی

ابطال بخشنامه‌ای که قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل از طی دوره ضرورت یا کسب معافیت از خدمت وظیفه عمومی را باطل محسوب می‌کرد| مرکز حقوقی راهکار

پیام رای بخشنامه اداره کل روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبنی بر باطل بودن قرارداد کار فرد مشمول با کارفرما قبل

ادامه مطلب »