قانون حمایت از توسعه صنایع نفت خام

دسته‌بندی نشده

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی|راهکار

قانون اصلاح موادی از قانون حمایت از توسعه صنایع پایین‌دستی نفت خام و میعانات گازی با استفاده از سرمایه‌گذاری مردمی_راهکار ماده۱ـ در بند «الف» ماده

ادامه مطلب »