عدم تمکین مرد

مجله حقوقی

اثبات عدم تمکین مرد|راهکار

مرد و زن در طول زندگی مشترک وظایفی نسبت به یکدیگر دارند. از جمله این وظایف می‌توان به رابطه زناشویی متعارف، همکاری در امور نگهداری

ادامه مطلب »