ضمان درک حادث

نمونه دادخواست بطلان بیع
قوانین و مصوبات

نمونه دادخواست بطلان بیع|راهکار

خواهان: مشخصات خریدار خواندگان: 1-مشخصات فروشنده 2-مشخصات مالک وکیل یا نماینده قانونی: مشخصات وکیل یا وکلای دعاوی در صورت تمایل به داشتن آن خواسته یا

ادامه مطلب »