ضارب

ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی تهران به تعدام محکوم شد
اخبار حقوقی

ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی تهران به اعدام محکوم شد| مرکز حقوقی راهکار

رای پرونده قاتل نگهبانان شرکت کشتیرانی شهریار و ضارب ماموران انتظامی در خیابان طالقانی تهران از سوی رئیس شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی صادر شد.

ادامه مطلب »