شکایت از اعاده حیثیت

اعاده حیثیت
مجله حقوقی

اعاده حیثیت|راهکار

حتما شما هم تاکنون شنیده‌اید که در دعوا، طرفی به دیگری می‌گوید: «اعاده حیثیت می‌کنم» و یا «ادعای شرف می‌کنم». اما واقعا اعاده حیثیت چیست

ادامه مطلب »