سامانه مودیان

قوانین و مصوبات

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان|راهکار

قانون تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای «قانون پایانه_های فروشگاهی و سامانه مؤدیان»_مرکز حقوقی راهکار ماده ۱- الزام مؤدیان به صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع قانون پایانه

ادامه مطلب »