تمکین

مجله حقوقی

اثبات عدم تمکین مرد|راهکار

مرد و زن در طول زندگی مشترک وظایفی نسبت به یکدیگر دارند. از جمله این وظایف می‌توان به رابطه زناشویی متعارف، همکاری در امور نگهداری

ادامه مطلب »
مجله حقوقی

مفاهیم ابتدایی حقوق

۱. حقوق : مجموعه قوانین است که حاکم بر روابط انسان هاست که با هدف استقراء عدالت و ایجاد نظم به وجود آمده است. ۲.

ادامه مطلب »