تمکین زن

مجله حقوقی

مدت زمان عدم تمکین زن

زوجین مراحل خاصی را برای شروع زندگی مشترک پشت سر می‌گذارند و با قبول وظایف و شرایط خاصی به نکاح هم در می‌آیند. طبق قانون

ادامه مطلب »