بذل مهریه

مجله حقوقی

بذل مهریه چیست؟|راهکار

باید بدانیم بذل مهریه به معنای بخشیدن مهریه توسط زوجه در ازای طلاق میباشد. بذل مهریه در طلاق خلع و طلاق مبارات انجام میپذیرد. خلع

ادامه مطلب »