بخشش مهریه

مجله حقوقی

ابرا مهریه|راهکار

چگونگی طرح دعوای ابطال ابرا مهریه در بسیاری از موارد ممکن است زوجه در معیت همسر خود به دفترخانه ثبت اسناد رسمی رفته و با

ادامه مطلب »
مجله حقوقی

بذل مهریه چیست؟|راهکار

باید بدانیم بذل مهریه به معنای بخشیدن مهریه توسط زوجه در ازای طلاق میباشد. بذل مهریه در طلاق خلع و طلاق مبارات انجام میپذیرد. خلع

ادامه مطلب »