خرداد ۳۱, ۱۴۰۳

وکیل طلاق از طرف زوجه
مجله حقوقی

وکیل طلاق از طرف زوجه

مطابق قانون فعلی کشور و مقررات فقهی، طلاق را در اختیار مرد قرار داده است و شوهر می تواند با شرایط طلاق زوجه که در

ادامه مطلب »