بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

پرونده های انحصار وراثت، از مهمترین پرونده های مالی در محاکم قضایی است و به علت بار مالی فراوان برای وراث و وجود ادعا و سهم خواهی وارثین، اغلب چالش برانگیز و دشوار و نیازمند وکیل انحصار وراثت یا تیم وکالت مجرب و متخصص در این زمینه است تا دریافت گواهی انحصار وراثت در کوتاهترین زمان ممکن و با بهترین کیفیت و بازدهی، انجام شود.

وکیل سرکار خانم فرشته محمد حسینی یکی از بهترین وکلا در دعاوی ارث و میراث و انحصار وراثت در مشهد می باشند. ایشان با تجارب ارزشمند و موثر، صداقت و استمرار در پاسخگویی به سوالات، پرونده‌ها را پیگیری می‌نمایند.

سرکار خانم فرشته محمد حسینی، از ابتدا در تلاش بوده تا با هدف بهبود کیفیت امر وکالت و همراهی با موکل، مسیر دشوار پرونده‌ها را تا حد ممکن و توانایی موجود، هموار نماید که همین رفتار منحصر بفرد و جدیت در پیگیری پرونده‌ها، باعث گردیده که تا به امروز رضایت موکلین را همراه خود داشته باشند ‌و به عنوان یکی از بهترین وکلای مشهد به امر وکالت بپردازند.

انحصار وراثت

هرچند مرگ برای متوفی پایان زندگی است، اما برای بازماندگان آغاز شرایطی جدید است که اغلب پس از مراسم خاکسپاری آغاز و حصر وراثت یکی از مهمترین چالش های آن است. گواهی انحصار وراثت که توسط شورای حل اختلاف و به درخواست یکی یا همه وراث صادر میگردد، حاوی تعداد وراث و سهم هریک از ارث باقیمانده از مرحوم است.

گواهی انحصار وراثت چیست؟

مرگ مرز میان دنیای مادی و زندگی اخروی، که از آن گریزی نیست و اثراتی گاه گسترده به دنبال دارد. . ثروت به جای مانده بعد از مرگ در بسیاری موارد برای بازماندگان چالش برانگیز است و و بعد از فوت عزیز از دست رفته آگاهی از چگونگی تقسیم عادله سهم الارث مورد توجه قرار می گیرد.

اموال و ثروت فرد فوت شده بر طبق قوانین جاری در نوشته ای قانونی توسط مراجع ذیصلاح تعیین و لیست وراث و میزان سهم الارث آنها مشخص می شود و این نوشته گواهی انحصار وراثت خوانده می شود.

استشهادیه محضری انحصار وراثت چیست؟

یکی از شرایط اخذ گواهی حصر وراثت در اختیار داشتن استشهادیه می باشد بدین نحو که سه نفر از افردای که از وضعیت متوفی وتعداد وراث ایشان آگاهی دارند در یکی از دفاتر اسناد رسمی حاضر گردیده و با کامل نمودن فرم مخصوص گواهی می نمایند و به عبارتی شهادت می دهند که وراث شخص فوت شده چه کسانی می باشند و سردفتر اسنادرسمی نیز امضا ایشان را گواهی و تصدیق می نمایند.

آیا می توان المثنی انحصار را دریافت نمود؟

هر شخص ذی و یا هرکدام از وراث متوفی می توانند از مرجع صادر کننده حصر وراثت درخواست برگه ی المثنی انحصار وراثت را تقاضا بنمایند.

انحصار وراثت طبق قانون ۱۴۰۳

گواهی انحصار وراثت به درخواست یک یا تعدادی از بازماندگان متوفی و توسط شورای حل اختلاف آخرین محل اقامت متوفی صادر می شود و با توجه به بخشنامه ۳۸۳۸۴ در تاریخ ۷/۷/۱۳۹۹ وزارت دادگستری اموال به جای مانده از متوفی اگر بیشتر از ۵۰۰ میلیون ریال باشد گواهی صادر شده نامحدود است و نیازمند نشر در آگهی است. اما اگر مال به جای مانده از متوفی کمتر از این مبلغ باشد شورای حل اختلاف گواهی محدود را صادر می کند و نیازی به نشر آگهی نیست و این می تواند زمان دریافت این گواهی را کوتاه کند.

بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

مدت زمان مورد نیاز دریافت گواهی انحصار وراثت محدود (اموال کمتر از پانصد میلیون ریال) ۳ تا ۷ روز کاری است که در قوانین گذشته مبلغ اموال جهت اخذ انحصار ورثه محدود مبلغ ۳۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود. قابل توجه است که مطابق بخشنامه جدید که مورد تایید ریاست قوه قضائیه قرار گرفته است اموال متوفی برای دریافت گواهی انحصار وراثت نامحدود بیشتر از ۵۰ میلیون تومان است.

با حضور وکیل انحصار وراثت، این پروسه در کمترین زمان و بهترین شرایط پرداخت هزینه، و بدون مشکل انجام می گیرد و در آن تعداد وارثین و میزان سهم الارث هریک مشخص می شود.

نکات قابل توجه در خصوص انحصار وراثت

برای دریافت این گواهی برخی اسناد و مدارک اهمیت ویژه ای دارند و مراجع قانونی به اصالت و وجود چنین مدارکی توجه می کنند. مهمترین این مدارک عبارتند از:
وصیت نامه: از منظر قوانین شرعی، توجه به وصیت نامه حائز اهمیت و از واجبات است ولی توجه به آن بدین معنا نیست که یک فرد می تواند روند و تعیین انحصار وراثت را تحت تاثیر خود قرار دهد.

قانون در مورد این موضوع پیش بینی های لازم را اتخاذ نموده است. متوفی توسط وصیت نامه فقط می تواند حداکثر تا یک سوم اموال خود را به فرد یا افراد خاصی ببخشد. در صورتی که مرحوم بیشتر از این میزان را در وصیت نامه واگذار کرده باشد، قانون مانع شده و حداکثر یک سوم اموال را در اختیار وصیت شده قرار میدهد و بقیه اموال بر اساس قانون تقسیم می شود.

مهریه : قبل از تقسیم اموال متوفی و دریافت گواهی توجه داشته باشید که باید تمامی بدهی ها و دیونی که بر عهده متوفی بوده و هزینه های کفن و دفن از اموال متوفی کسر شده و بعد از آن اموال باقی مانده را بین وراث تقسیم نمود. یکی از مهمترین دیون پرداختی که مرد موظف به پرداخت آن حتی بعد از مرگ است مهریه زن است که باید از ماترک مرحوم به زوجه پرداخت شود.

چه کسانی ارث می برند؟

با استناد به ماده ۸۶۱ قانون مدنی : موجب دو ارث است نسب و سبب.

و مطابق ماده ۸۶۲ قانون مدنی « اشخاصی که به موجب نسب می توانند ارث ببرند به سه دسته طبقه اند.

پدر و مادر و اولاد و اولاد و اولاد
اجداد و برادر و خواهر و اولاد آنها
اعمام و عمات و اخوال و خالات و اولاد آنها
و مطابق ماده ۸۶۳ قانون مدنی:

«وارثین بعد وقتی ارث میبرند که از وارثین طبقه قبل کسی نباشد.»

مرکز حقوقی راهکار با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی

و به استناد ماده ۸۶۴ قانون مدنی: «از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد.»

و به طور کلی می توان گفت همسر متوفی جزء طبقه اول می باشد و یک هشتم از ثروت متوفی به او می رسد و جزء لاینفک در ارث محسوب می شود. همسر در ارث در طبقه اول قرار می گیرد و مانند مادر و پدر و فرزندان در یک طبقه قرار می گیرد و طبقات در صورت حضور طبقه اول از ارث محروم می شوند.

گواهی انحصار وراثت برای سهام عدالت چگونه است؟

همان‌طور که گفته شد اگر متوفای زن و مرد دارای مالی باشد مثل سهام، برای تقسیم، فروش و یا گرفتن سود، بایستی گواهی انحصار وراثت اخذ شود. تقسیم سهام عدالت متوفی بین وراث هم از این موضوع استثناء نیست. ولی اگر متوفی مالی ندارد و وراث بخواهند برای حقوق او اقدام کنند انحصار وراثت محدود کافی است.

آیا انحصار وراثت اجباری است؟

بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد پاسخ می دهد،‌ بهتر است به این سؤال این طور پاسخ بدهیم که هرگاه شخصی که فوت کرده و مالی برای تقسیم نداشته باشد و یا یکی از وراث نیاز به این نداشته باشد که به ادارات دولتی و غیر دولتی، خود را برای موضوعی ورثه و متوفی معرفی کند، بنابراین الزام و اجباری و حتی نیازی برای داشتن انحصار وراثت نیست. اگر متوفی مالی ندارد و صرفاً نیازمند ارائه برگه مذکور به ارگان و اداره‌ای هستید انحصار وراثت محدود کفایت می‌کند و اما اگر مالی از متوفی باقی مانده است داشتن گواهی انحصار ورثه نامحدود الزامی است. به دیگر سخن فروش ملک (مال) بدون انحصار وراثت امکان‌پذیر نیست؛ پس تقسیم ارث بدون انحصار وراثت قانونی میسر نیست. خواه مال متوفی ملک، سهام و یا وجه نقد در بانک و خودرو باشد.

آیا برای گرفتن انحصار وراثت حتماً باید وکیل داشت؟

قطعاً خیر. اختیار وکیل دادگستری کاملاً موضوعی اختیاری است و اجبار و الزامی وجود ندارد. یک موقع است شخصی بخواهد کارها توسط وکیل انجام شود و یا این که وقت لازم و تخصص کافی نداشته باشد؛ بنابراین ترجیح می‌دهد که با پرداخت هزینه، وکالت به وکیل پایه یک دادگستری بدهد. پرسیده می‌شود که آیا باید وکالت کاری به وکیل بدهیم؟ ابتدا هر کدام از وراث که میخواهد وکالت بدهد بایستی در سامانه ثنا ثبت نام کند با این کار اولا از روند و موضوع پرونده های خود در دادگاه ها له یا علیه مطلع میشود و ثانیا به جای ابلاغ کاغذی دادگاه از طریق سامانه برای او ابلاغ میفرستد و ثالثا وکالت به وکیل و قرارداد با او هم به صورت الکترونیکی خواهد بود.

نگران نباشید بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد، شما را به سهولت راهنمایی میکند. توجه داشته باشید نیاز به حضور همه ورثه نیست همجنین لازم نیست همه وراث در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند. و یا نیاز نیست که همه وکالت به یک نفر بدهند و همچنین نیاز نیست که همه به وکیل دادگستذی وکالت بدهند.

از آنجا وکالت های دادگستری میبایستی از طریق سامانه ثنا و به صورت الکترونیکی است این امکان عالی به وجود آمده است که شهر دیگر و به حتی بدون مراجعه موکل هم وکالت در موضوع مورد نظر مثل گرفتن انحصار وراثت داده شود.

مرکز حقوقی راهکار با همکاری بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد، به صورت کاملا تخصصی در پرونده ­های ارث و خانواده وکالت می‌کند. وکلای مرکز حقوقی راهکار با توجه به کثرت پرونده‌ها در سالهای فعالیت، تبحر، تجربه و علم کافی و لازم را دارا هستند.

مدت زمان انحصار وراثت بعد از فوت چقدر است؟

این درخواست مقید به زمان خاصی نیست و کاملاً اختیاری است که چه زمانی بخواهید اقدام کنید. اما بهتر است ظرف یکسال از زمان فوت اطهارنامه مالیات بر ارث ثبت کنید حتی اگر برای پرداخت آن مراجعه به اداره دارایی نکنید.

مشاوره حقوقی با بهترین وکیل انحصار وراثت در مشهد

وکیل انحصار وراثت در مشهد یکی از کلیدی ترین نیازهای حقوقی ورثه های ساکن مشهد از ابتدای اخذ گواهی انحصار وراثت تا تقسیم ترکه می باشد.

بهتر است توجه داشته باشید که اگر وکیل مورد نظر تخصصی در امور ارث و انحصار وراثت نداشته باشد ممکن است گواهی انحصار در زمان طولانی انجام شود و یا در لیست وراث قانونی و سهم الارث‌شان ایراداتی وجود داشته باشد. برای مشاوره با متخصص ترین وکیل انحصار وراثت در مشهد با مناسب ترین حق الوکاله با مرکز حقوقی راهکار تماس حاصل فرمایید.

مرکز حقوقی راهکار با مدیریت وکیل فرشته محمد حسینی، با سال‌ها تجربه در این زمینه آماده ی ارائه خدمات شاوره‌ای و حقوقی به شما عزیزان می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *